Det blir alltmer uppenbart att titanimplantat skapar bekymmer i kroppen. Ungefär vart femte implantat drabbas av bakterier som bryter ned vävnaderna. Anledningen är att titan triggar igång inflammationer. Andra bekymmer är att de påverkas av andra metaller. Har man även andra metaller som guld eller amalgam uppstår korrosion, vilket innebär att metalljoner frigörs. Bättre än titan är att använda keramiska implantat av Zirkonia. Runt dem uppstår mycket sällan problem.

Infektioner runt titanimplantat kallas periimplantit. Troligen uppstår de på grund av att det bildas en liten inflammation i tandköttet på grund av titanets påverkan på immunsystemet. Därefter kan bakterier invadera och det uppstår periimplantit.

Runt Zirkoniaimplantat uppstår mycket sällan sådana problem. Anledningen är att keramiska material är mer stabila än titan plus att kroppen tolerera dem bättre. Dessutom leder Zirkonia varken ström, värme eller kyla. 

Istället för att övergå till Zirkonia som material har forskare börjat titta på om man kan täcka titanimplantat med andra material. Ett i raden är strontium som liknar kalcium och därför bättre tolereras av kroppen än titan. En hel doktorsavhandling har skrivits om detta. 

Det verkar betydligt bättre att använda keramiska material. Zirkonia har använts under lång tid och fungerar mycket bra och har god hållfasthet. Trots det är det få svenska tandläkare som erbjuder zirkoniaimplantat. Tandhälsoförbundet har under lång tid förordat implantat av Zirkonia. 

Till avhandlingen om titanimplantat täckta av strontium. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)