Studier i Norge visar att amalgamsanering förbättrar hälsan hos dem som själva misstänker att kvicksilver bidrar till deras besvär. Förbättringen har hållit i sig i fem år eller mer. Lars Björkman, chef för biverkningsgruppen i Bergen, tror att amalgamsanering hos denna kategori är lönsamt.

De norska studierna har bekostats av norska staten för att utröna riskerna med amalgam i folks tänder. I Norge förbjöds amalgam redan 2008, det vill säga ett år före Sverige. Därefter har man alltså arbetat med att kartlägga riskerna.

Tre olika grupper ingick i försöket med amalgamsanering. Dels en grupp med ospecifika besvär, som muskel och ledsmärtor, utbrändhet/utmattning, ångest/oro, depression och yrsel, som själva misstänkte att kvicksilver från amalgamet orsakade besvären. Dels en grupp med liknande ospecifika symtom, men som inte trodde det berodde på amalgam och dels en grupp med friska patienter som hade amalgamfyllningar. 

Forskarna mätte oorganiskt kvicksilver, det vill säga den typ kvicksilver som finns i amalgam och som bildar kvicksilverånga, och silver som också finns i amalgam. Nivåerna av kvicksilver och silver gick ner hos dem som tog bort sitt amalgam, men inte hos dem som hade amalgamet kvar. Gruppen som upplevde besvär av amalgam och som bytte fyllningarna mot mindre farligt material förbättrade hälsan. Effekten av dessa hälsoförbättringar fanns kvar även efter fem år. Det var alltså ingen tillfällig förbättring. Hos dem som hade kvar sitt amalgam upplevdes inga stora hälsoförbättringar. 

Lars Björkman säger i artikeln att forskarna också gjort en hälsoekonomisk värdering av amalgamsaneringen och slutsatsen är att amalgamsanering är lönsamt då det sparar kostnader i hälso- och sjukvården. I Sverige kan man få amalgamsanering som led i en medicinsk behandling (enligt tandvårdsförordningen) om man är allergisk mot någon metall i amalgamet inklusive kvicksilver eller om man varit långvarigt sjuk och prövat olika behandlingar utan att det hjälpt. I båda fallen krävs läkarintyg.

I Sverige är det för många omöjligt att hitta en läkare som skriver de nödvändiga intygen och det kan också vara svårt att hitta tandläkare som är villiga att skicka in ansökan om amalgamsanering till regionens tandvårdsenhet. Många tandläkare tycker det är onödigt jobb då de flesta ansökningar får avslag. De kan inte överklagas varför regionernas tjänstemän kan göra som de vill. och som sagt ofta avslår dessa ansökningar. I Norge finns inget bidrag för amalgamsanering. 

Ytterligare ett skäl till att amalgamsanering borde vara gratis är att amalgamfyllda tänder med åren får mikrosprickor som gör att de sprängs sönder utan anledning. Räddar man tanden innan den smulas i bitar så kan den hålla i många år till. Den hålls då ihop antingen av kompositer/plastlagningar eller av en krona. 

Hjälp Tandhälsoförbundet att få till gratis byte av amalgamfyllningar för den som så önskar. Ska man tro de norska undersökningarna är det lönsamt enbart av hälsoskäl, lägger vi till risken för amalgamsprängningar blir det än mer lönsamt då alternativet är att tanden tas bort och man kan behöva sätta in implantat. Det är kostsamma åtgärder både för den enskilde och staten som bekostar del av detta. 

Till artikel i forskning.no

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)