Med gängse röntgenmetoder i tandvården är det svårt och ibland omöjligt att diagnostisera infektioner inuti käkbenet. Käkbenet kan behöva öppnas, men få svenska tandläkare vill ogärna göra det saknas indikationer på röntgen. Därför kan patienter gå i åratal med kroniska sjukdomar och oförklarliga symtom som beror på dolda infektioner inuti käkbenets märg. Den tyske forskaren Johann Lechner har utvecklat intressant diagnosmetodik. 

Johann Lechner är tandläkaren som behandlat många personer med käkbensinfektioner och även svenska patienter har åkt till honom för att få hjälp. Han har dels mätt upp höga halter av inflammationsmarkören RANTES och dels har han utvecklat en ultraljudsapparat  (CaviTAU) som kan upptäcka och lokalisera håligheter inuti käkbenet. Dämpning av ultraljudet indikerar patologiska förändringar. Detta visas i ett färgmönster på dataskärmen.  

Ingen svensk tandläkare använder sig av de metoder Johann Lechner utvecklat, trots att de finns kommersiellt tillgängliga och är väl beforskade. I en nyligen publicerad artikel har Johann Lechner och medarbetare via en fallrapport beskrivit hur röntgenbilder inklusive panorama och CBCT (3-D) misslyckas med att upptäcka allvarliga käkbensinfektioner så kallad ischemisk osteonekros. Trots att ingen av röntgenmetoderna gav resultat visade ultraljud (CaviTAU) och mätning av RANTES på infektion. 

Den intresserade kan studera bilderna i forskningsrapporten där både OPG- och CBCT-röntgen visas  utan att några förändringar kan upptäckas. Med CaviTAU syns tydligt ett område med håligheter och där finns också hög halt av immunmarkören RANTES (40 ggr mer än normalt), vilket bekräftar fynden som ultraljudsapparaten gav. 

Patienten hade kroniskt trötthetssyndrom och läkarna hittade ingen orsak till besvären. När tandläkaren öppnade käkbenet fanns en brun sörja och man fann också svamp som skulle kunna vara Candida eller Aspergillus. Där fanns också mängder av fettceller. 

Efter borttagning av infektionen förbättrades hälsan dramatiskt. Se mer i pdf-filen nedan och på Johann Lechners hemsida.

Till information om CaviTAU
Till Johann Lechners tandläkarpraktik

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)