Olika metoder finns inom barntandvården för att förebygga senare tandvårdsrädsla. Tyvärr har olika forskare använt lite olika metoder varför det är svårt att jämföra. En del slutsatser kan dock dras. I Sverige används ofta Tell-Show-Do-metoden (TSD). Nu finns även en del forskning om hur man kan använda virtual reality för att distrahera barnen vid behandlingen som också verkar lovande. Diskussion saknas dock om vilka metoder som är lämpliga att använda på barn. 

Tandläkartidningen har publicerat en vetenskaplig artikel på svenska som redovisar olika metoder för att minska rädsla hos barn då de går till tandläkaren. Artikeln tar upp både förberedelser där barnen får vara på kliniken och se och pröva på olika behandlingsmetoder. Forskarna konstatrerar dock att det är oerhört viktigt att behandlaren ger barnet respons och återkoppling och att svårighetsgraden successivt ökar. Om personalen är alltför okänslig för barnets reaktionerkan inskolningen få motsatt effekt mot den tänkta. 

Diskussioner har förts om det är bra eller dåligt att t ex visa en bedövningsspruta, men den forskning som redovisas i artikeln visar att det inte blir någon skillnad i en akut behandlingssituation om barnet sett sprutan eller inte. Kanske gäller det även en "inskolning" trots att akuta behov för behandling saknas. Detta berörs dock inte i artikeln. 

Det som helt saknas är vilka metoder som är bäst att använda i barntandvården. Hemsidan har tidigare tagit upp lasertandvård och minskat behov av bedövning. Att lasra bort karies är både effektivt och oftast helt smärtfritt. Man slipper borrljudet och de vibrationer som är förknippat med borren. Därför borde lasertandvård vara det som erbjuds barn över hela landet. 

Om bedövning behövs finns olika bedövningsmetoder och även de borde undersökas för att barnen ska få en så skonsam bedövning som möjligt. Stora bedövningssprutor behövs exempelvis inte längre och lägga bedövning med små nålar runt tanden kan vara en bättre metod. 

De jobbiga är förstås att tandläkaren ska vara inne i munnen på barnet. Frågan är då vad som behöver lagas eller åtgärdas på andra sätt och hur länge man kan vänta att laga ett kariesangrepp i en mjölktand. 

Det förebyggande arbete är angeläget. Barn ska inte behöva ha hål i tänderna. Kosten är viktigast och det gäller verkligen att se till att barnen får tillräckligt med mineraler och fettlösliga vitaminer för att tandemaljen ska återmineraliseras efter att man ätit. Viktigt är också att man inte tillåter småätande under dagen. Istället för fluorider kan tandkräm med hydroxiapatit användas. Den tandkrämen innehåller just det material tanden består av och därför kan mikrohål snabbt täppas till. 

Men det finns också barn med emaljstörningar som gör att tänderna är mindre hållbara och då kanske ändå barnet behöver tandläkarbehandling. Nu har vi också flyktingar som kanske har långvariga näringsbrister som påverkat tänderna negativt. De måste förstås få behandling hos tandläkaren. Rekommendationer för behandling av barn med så skonsamma metoder som möjligt behöver därför utvecklas.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)