I Rinkeby-Kista har andelen treåriga barn med kariesangrepp minskat med över tre procentenheter på bara ett år. Dock ser man att tandohälsan generellt är mycket högre i Järva än i resten av Stockholms län.

År 2022 hade 3,3 procent av treåringarna i länet hål i tänderna. För 35 år sedan låg siffran på hela 15 procent. Detta enligt Region Stockholms årliga Tandhälsorapport.

Tandhälsan varierar dock i länet. I en del områden, som Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista har runt åtta procent av treåringarna karies. Tittar man på Södermalm, Norrmalm, Danderyd, Ekerö och Salem ser man att andelarna ligger under en procent.

I Rinkeby-Kista har det ändå skett en förhållandevis stor förbättring på bara ett år. År 2021 hade 10,5 procent av treåringarna karies, jämfört med 7,3 procent 2022, enligt rapporten.

Region Stockholm har indelats i fyra områden. Detta för att urskilja var problem med karies bland barn är som störst. Område 1 och 2 har bäst tandhälsa, medan 3 och 4 har sämre.

Regionen meddelade förra året att barn i område 3 och 4, där Järva ingår, skulle bli kallade till en första kontroll redan vid ett års ålder, i stället för vid två års ålder som tidigare var praxis. Barn i område 1 och 2 kallas vid tre års ålder.

– Vi jobbar målmedvetet för att göra insatser för barnen med sämst tandhälsa. Vi har höjt ersättningen för tandvård i de områden som har barn med mest karies. Vi försöker jobba långsiktigt samt gör besök i skolor och vi har inkluderat tandhälsa i hembesöksprogram sedan ett par år tillbaka. Det är en palett av många insatser som ger tydliga resultat bland de yngsta, säger Karin Fälldin som är ordförande i tandvårdsberedningen i Region Stockholm.

Bland de lite äldre utmärker sig både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. I Rinkeby-Kista hade till exempel över 70 procent av de undersökta 19-åringarna kariesdrabbade tänder. I Stockholms län, som helhet, rör det sig om 51,1 procent.

Karin Fälldin säger att det dels handlar om att många kommer från länder där man inte är lika bra på förebyggande tandvård. Sedan är alla folkhälsofrågor är väldigt socioekonomiskt betingade. Det handlar om utbildningsnivå, föräldrars inkomst, den egna utbildningen. Hon säger också att allt i kroppen hänger ihop. I områden som Järva finns mer diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, vilket spelar in, säger Karin Fälldin.

Därför är det viktigt att jobba med den generella hälsan, menar hon.

Till artikeln på mitti.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)