Mängder av mikroorganismer finns i rotfyllda tänder. Sådana tänder har dödats av tandläkaren då nerver och blodkärl i rotkanalen tagits bort.  Miljön är syrefattig i rotkanalen eller käkbenet och de bakterier, svampar, virus med mera som finns där bildar oftast gifter som tränger ut i kroppen och påverkar immunförsvaret negativt. Många sjukdomar kan följa i spåren av sådana gifter och det är anledningen till att Tandhälsoförbundet (Tf) avråder från att rotfylla tänder. 

Personer med extremt bra immunförsvar kan kanske klara en rotfylld tand utan att bli sjuk. Kroppen har olika tekniker för detta och ofta kapslas mikroorganismerna in och bildar små varpåsar mellan tandrötterna. De kan vara svåra att se på vanlig slätröntgen, men ses oftast på tredimensionella röntgenbilder. 

Hos den som har dåligt immunförsvar syns sällan några inflammationer lokalt, eftersom kroppen inte klarar att bekämpa bakterier med mera vid källan. Effekten märks istället i andra delar av kroppen. Det här gör att tandläkaren tycker att den rotfyllda tanden ser väldigt fin ut, trots att den kan ställa till stora problem och ge allvarliga sjukdomssymtom.

Många olika sorts bakterier har hittas i rotfyllda tänder och flera av dem kan vara sjukdomsframkallande som exempelvis Borrelia Escherichia coli. Hög koncentration av bakterier hittas i periodontala ligamentet som gör att tanden sitter fast i benet.

När en tand tas bort måste man också skrapa bort ligamentet, annars finns alltför mycket bakterier kvar in mot käkbenet. Hal Huggins ansåg att 99 procent av alla borttagna visdomständer läkt dåligt på grund av kvarvarande bakterier. Alla blir dock inte sjuka, men det är aneläget att tandläkare och läkare samarbetar för att hitta orsaken till kroniska besvär. 

För att illustrera  vad man kan hitta i rotfyllda tänder redovisas här bakterieprovtagning hos två av tandläkare Irene Brednert Jonssons patienter:
Patient 1: Fusobacterium nucleatum subsp nucleatum, Actinomyces vicosus, Actinomyces gerenscseriae, Treponema denticola, Ekenella corrodens, Aggregatibacter actinomcetem comitans.
Patient 2: Fusobacterium nucleatum subsp vincentii, Campylobacter rectus, Streptococcus intermedius, Tannerella forsythia, Eikenella corrodens, Prevotella intermedia.

Tandläkare och forskare Hal Huggins startade ett DNA-laboratorium för att kunna bestämma anaeroba bakterier i rotfyllda tänder. I ett försök med åtta prover fann han 53 olika sorts anaeroba bakterier. De mest frekventa var Capnocytophaga ochracea, Fusobacterium nucleatum, Gemella morbillorum, Leptotricha buccalis och Porphyromonas gingivalis. 

Av dessa var det endast Fusobacterium nucleatum som fanns i de prover som Irene Brednert Jonsson tog och den fanns i hennes båda patienter. Förutom bakterier hittas ofta också svampar (t ex Candida) och virus. 

Variationen av bakterier är alltså stor i rotkanalerna. Allvarligt är att mikroorganismerna även i döda tänder kan skapa biofilm och därmed bli svåra att bli av med då biofilmen utgör ett bra skydd mot kemikalier eller tandläkarlaser som används för att försöka sterilisera rotkanalen. Inte heller tandläkarens rotkanalsfil kommer alltid åt biofilmen.

Forskare har också funnit att bakterierna kan "gömma sig" och bli oåtkomliga för antibiotika etc. (Se mer forskningsartikeln nedan). Med andra ord; det är svårt  och kanske omöjligt att med dagens teknik bli av med bakterier etc i döda tänders rotkanaler. En frisk tand har ett flöde i tanden som gör att mikroorganismer hela tiden bekämpas, men när tanden dör stoppas detta flöde upp och bakterier med mera kan föröka sig i lugn och ro. 

Mikroorganismerna och de gifter som produceras i den syrefattiga miljön inuti tanden eller dess rotkanaler kan således orsaka många svåra sjukdomar. Därför avrådet Tf från rotfyllningar och tycker det är bättre att tanden tas bort. Alternativ i form av implantat (zirkonia) eller broar finns. En del känsliga individer kan välja en avtagbar protes och ofta fungerar även den bra.

Artikel av tandläkare Hal Huggins som DNA-typade bakterier som fanns i rotfyllda tänder, samtliga hade många arter bakterier. (engelska)
Till forskningsartikel om varför bakterier i tandrötter är svåra att bli av med. (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)