Många svårigheter finns när det gäller att mäta om bakterier finns kvar i rotfyllda tänder eller i tändernas dentinkanaler. Tandläkare tror ibland att det är sterilt efter rotfyllning, men bakterier finns alltid kvar visar ny forskning. Både levande och döda bakterier kan diffundera in i de mikroskopiskt små dentinkanalerna och orsaka besvär.

 Av en intressant artikel från 2017 framgår att bakterier som kommer in i dentinkanalerna kan bilda kolonier. Levande bakterier av arten Enterococcus  faecalis har hittats i dentinkanalerna även efter en bra gjord rotfyllning. Det forskarna också funnit är att döda bakterier kan påverka och skapa grogrund för inflammationer. 

Forskarna har funderat över olika teorier hur bakterier kommer in i de mikroskopiska dentinkanalerna och funnit att troligen sker någon slags diffusion/osmos och det gäller både levande och döda bakterier eller fragment av bakterier. Bakterier sprids också in i eventuella rotdeltan som består av mycket fina kanaler med nerver och blodkärl. In i de senare kommer tandläkaren inte åt att göra rent och inte heller inuti dentinkanalerna. 

Flertalet studier gällande bakterier och dess förmåga att tränga in i dentinkanalerna har gjorts på djur. Forskarna menar att vissa skillnader finns och att mer forskning behövs, men att man ändå måste vara medveten om att åtminstone delar av dentinkanalerna påverkas av bakterier, svampar och virus. 

Svårigheterna att skapa bakteriefrihet vid rotfyllningar inklusive mikroorganismers förmåga att tränga in i dentinkanalerna talar för att borttagning av infekterade tänder är den bästa metoden. Den som har olika symtom vars orsak kan vara tänderna bör fundera över om rotfyllda och döda tänder finns i munhålan och om de kan ha med sjukdomen att göra.

Medlemmar i Tandhälsoförbundet vittnar om tillfrisknande efter borttagning av rotfyllda tänder occh inflammationer inuti käkbenet. Se flera fallbeskrivningar under fliken "Min historia" på Tf:s hemsida. Det finns alltså anledning att vara uppmärksam på eventuella sjukdomssymtom om man har rotfyllda tänder. Symtomen kan komma från käken med värk med mera, men kan också uppstå i andra delar av kroppen.

Till forskningsartikeln från 2017 
Till forskningsartikel angående bakterier som tränger in i dentinkanalerna från rotkanalens väggar
Till mer information om rotfyllningar och inflammationer i käkbenet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)