Istället för att klistra fast en protes kan man sätta fast den via två implantat. Detta undersöktes i en doktorsavhandling och patienter som var helt tandlösa och tidigare hade vanliga avtagbara proteser uppskattade detta. Protesen satt då kvar utan något lim, vilket var det som gjorde patienterna mest nöjda. Även sådana avtagbara broar kan göras, men det undersöktes inte i denna avhandling. 

Sådana avtagbara täckproteser fungerade bra, vilket visades i en doktorsavhandling. Patienterna uppskattade framför allt att protesen satt på plats och de behövde inte vara oroliga att den skulle ramla ut. Ett klicksystem för fastsättning av protesen fungerade bäst. När man gjorde bara två implantat blev det lättare att hitta område i käkbenet där man kunde sätta fast implantatet och dessutom blir kostnaden lägre än om man gör flera implantat med broar eller kronor. 

Det tandläkare Peyman Ghiasi undersökte var att han jämfört kostnader, patientnöjdhet och funktion. Undersökningen gjordes på helt tandlösa patienter. Ena gruppen fick två implantat och med avtagbar bro och den andra gruppen fick fyra implantat med en fast bro. Kontrollgruppen fick sex implantat och fast bro.

Uppföljning gjordes var sjätte månad under tre år. De som fick två implantat och en avtagbar protes tyckte det var bra på grund av att protesen nu satt ordentligt fast. Det påverkade tuggningen positivt liksom det sociala umgänget. Mer uppföljning anses behövas för att detta ska kunna bli en allmän rekommendation. 

Några få tandläkare har gjort klickbara implantatstödda broar på Zirkonia och det kan också vara ett alternativ, men då behövs fler implantat och särskilt gäller det om man väljer implantat av Zirkonia. Fördelen med avtagbara broar istället för fasta konstruktioner är att rengöringen underlättas. Särskilt gäller det förstås äldre personer. Det behöver alltså inte bara vara avtagbara täckproteser utan man kan också sätta in avtagbara broar.

Se mer information på Vetenskap och Hälsa
Till doktorsavhandlingen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)