Regeringen anser att det finns ett reformutrymme på 74 miljarder kronor i årets budget. Nu offentliggörs de satsningar som är beslutade, men hittills har ingenting sagts om tandvården. Om regeringen satsar 6 av de 74 miljarderna på tandvården skulle alla kunna gå till tandläkaren till samma kostnad som om man går till doktorn. 

Tandhälsoförbundet (Tf) har i flera artiklar tagit upp behovet av att tandvården ska inordnas under hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Den statliga utredning om jämlik hälsa (SOU 2021:8) har beräknat att en sådan satsning kostar 6 till 7 miljarder kronor. Om man nu har ett budgetutrymme på 74 miljarder borde väl ändå regeringen kunna satsa 6 av dem på tandvården. 

Tf föreslår nu i ett pressmeddelande att regeringen åtminstone tar ett första steg genom att avsätta 2 miljarder, vilket räcker till att alla över 70 år får tandvård till samma kostnad som om de var sjuka i någon annan kroppsdel.

Det kostar inte lika mycket som en hel reform, men skulle ändå förbättra för många äldre och särskilt för dem som är "fattigpensionärer". Nu efter pandemin då så många äldre avstått tandvård är vårdbehovet stort och kostsamt. Att få tandvård till samman kostnad som sjukvården skulle betyda mycket just nu.

Utredningen om jämlik hälsa föreslog en liknande reform, men bara för dem som fyllt 85 år. Det är en alldeles för liten andel av befolkningen då de endast utgör 2,3 procent av samtliga över 23 år. (Fram till 23 år är tandvården helt gratis i dag). Kostnaden för den reformen är marginell.

Andelen över 70 år utgör 20,7 procent av samtliga över 23 år, vilket innebär att man då kommer att nå en betydligt större andel av befolkningen än om man bara ger subventioner till dem som är 85 år eller äldre.

Tf räknar med att en sådan reform inte  kostar mer än högst 2 miljarder kronor. Äldre personer är verkligen värda att få tandvård utan att  det skär stora hål i den personliga budgeten och utan att behöva ta lån till tandläkarräkningen.

Till Tf:s pressmeddelande
Till artikel i Aftonbladet som flera funktionsrättsorganisationer undertecknat

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)