En del personer har problem med att avgifta kroppen från tungmetaller eller andra miljögifter. Det kan handla om genetisk försämrad förmåga att bilda viktiga enzymer som behövs för kroppens avgiftning. Misstänker man sådana problem kan det vara värt att kontrollera sina avgiftningsgener.

Gentester görs av flera olika laboratorier. Man kan få screening av hela genomet, vilket gör att man kan ta ut rapporter om avgiftningsgener, viktiga metabola gener eller något annat. Senare kan man beställa rapporter även av, annat man är intresserad av i den ärftliga konstitutionen. 

Viktigt att tänka på är dock att det finns många faktorer som påverkar avgiftningen, kosten är viktig liksom motion och sömn. Generna kan vara intressanta att känna till, men ger alltså inte hela sanningen.

Därtill kommer att kroppen har flera sätt att avgifta och ibland kan dåliga gener kompenseras av andra. Forskningen har tyvärr inte kommit så långt att gentester ger hela sanningen. Läs mer om test av avgiftningsgener i en forskningsrapport skriven av funktionsmedicinare.

Genova Diagnostics Europe är ett av flera laboratorier som gör tester som visar kroppensförmåga att bilda avgiftningsenzzymer för både fas 1 och fas 2. Några sådana viktiga gener anges nedan:

 • ApoE - Apolipoprotein E är känd för att minska avgiftning av kvicksilver, men kan också öka risken för Alzheimers sjukdom.
 • COMT - Katekol-O-metyltransferaspolymorfismer kan resultera i minskad enzymaktivitet med försämrad avgiftning som följd. Genen associeras också till ökad risk för neuropsykiatriska störningar.
 • GSTP1 eller GSTM1 - Glutation S-transferaspolymorfismer minskar bildningen av glutation och därmed försämra avgiftningen av tungmetaller och den förknippas också med ökad oxidativ stress och risk för kroniska sjukdomar. 
 • MTHFR - Metyltetrahydrofolatreduktas.  Denna kan t.ex. hindra metylering av folsyra och därmed störs hela kroppens avgiftning. Ofta har personer med dessa problem även hög homocysteinhalter, vilket i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.
 • SOD2 - Superoxiddismutas är en kraftig antioxidant och hjälper kroppen att bryta ner fria radikaler. Den oxidativa stressen ökar om man har brist på detta enzym.

Genom att kontrollera hur kroppens avgiftningsmekanismer fungerar får man själv bättre kunskaper. I vissa fall kan man smita förbi generna genom att ta kosttillskott. MTHFR-genen är en sådan som gör att kroppens metylering försämras. Genom att ta tillskott av metylerad folsyra och metylerad vitamin B12 kan avgiftningen komma igång. 

Inom funktionsmedicinen kontrolleras ofta generna för avgiftning och man kan också få hjälp hos näringsterapeuter att få sådana prover tagna. Provresultaten kan vara svåra att tolka och därför behövs hjälp med det. Kom också ihåg att generna inte berättar hela sanningen, många andra funktioner i kroppen kan också påverka liksom livsstilen. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)