Hälften av Sveriges befolkning har fortfarande amalgamfyllningar, vilket innebär att de ständigt får kvicksilvertillskott. En del har extremt dålig avgiftning och blir allvarligt sjuka när tillräckligt mycket kvicksilver ackumulerats i kroppen. Symtomen kan vara värk i muskler, kronisk trötthet, huvudvärk, illamående med mera. Att avgifta kroppen från kvicksilver är då väsentligt för att kunna tillfriskna.

Avgiftning av kvicksilver är dock förenat med viss fara. Personer med genetiskt väldigt dålig avgiftning (det vill säga alltför låg produktion av avgiftningsenzymer) kan bli allvarligt sjuka då de påbörjar avgiftning. I sådana fall gäller det att skynda långsamt.

Till och med avgiftning med homeopatiska preparat kan orsaka problem, trots att dessa preparat är så utspädda att så gott som inga molekyler finns kvar av kvicksilver. Tandhälsoförbundet (Tf) rekommendrar därför att man startar avgiftningskurer mycket långsamt. 

Det handlar alltså om personer med extremt dålig avgiftning exempelvis sådana personer som har svårt att bilda glutation. Man kan göra tester för att undersöka vilka genetiska defekter man har angående avgiftning. 

Tyvärr är avgiftning inte tillåten i Sverige med effektiva preparat som DMSA. Dock finns mycket annat man kan göra. Avgiftning via bastubad är intressant då man avgiftar via huden istället för mag-tarmkanalen. Dock gäller det att duscha ofta för att minska återuppdag i kroppen. Kontakta Tf för mer information.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)