Barn med autism har ofta höga halter metaller och ibland pyrroler i urinen. Orsaken kan vara kvicksilver från moderns amalgamfyllningar, men även andra källor till metaller som exempelvis kopparrör i försurade områden finns bland misstänka orsaker. Samtidigt med höga metallhalter har forskare uppmätt vissa näringsbrister särskilt avseende zink och magnesium. Kosttillskott och försiktig avgiftning kan därför hjälpa många med autism.

Autism är en allvarlig och handikappande sjukdom, men troligen går det i flertalet fall att hindra symtomen att uppstå. Autism diagnostiseras i förskoleålder och i vissa fall har föräldrar kunnat identifiera insättandet av amalgamfyllningar (se HET-projektet rapport 2/2006) eller vaccinationer som orsak till de autistiska symtomen. Sannolikt är dock orsakssambanden mer komplicerade än så.

Forskaren Eleonore Blaurock-Busch, som tidigare var chef för laboratoriet Micro Trace Minerals i Tyskland, har en nu vuxen dotter som fick autistiska symtom efter första spädbarnsvaccinationen. Föräldrarna hade dock tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa henne med avgiftning. Dottern fick aldrig någon autism-diagnos och är nu chef för laboratoriet som hennes mamma startade.

Blaurock-Busch redovisar forskning som funnit höga halter koppar, mangan och olika tungmetaller som kvicksilver och bly hos autistiska barn. Samtidigt har barnen haft brist på magnesium och zink. Genom att ge bristämnena som kosttillskott har mångas hälsa förbättrats.

Forskning om avgiftning med DMSA har visat goda resultat med relativt få biverkningar. Blaurock-Busch anser dock att även kosttillskott kan användas för en långsam och mer naturlig avgiftning. Hon förordar tillskott av aminosyrorna cystein och metionin som innehåller mycket svavel, B-vitaminkomplex och särskilt vitamin B6 och vitamin B12, E-vitamin och selen liksom magnesium och zink. Samtidigt måste kosten läggas om för att minska andelen socker och kolhydrater och ta bort olika tillsatser som annars stör kroppens biokemi.

Läs mer via denna länk. (engelska).
Och denna länk.
Till Hetprojektet rapport nr 2/2006.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)