Tandläkaren och näringsforskaren Weston Price fann många intressanta saker under sin karriär som forskare. Bland annat publicerade han en artikel 1930 där han försökte föra i bevis att sjukdomar uppstod under perioder då folk inte fick i sig tillräckliga mängder fettlösliga vitaminer som D och A. Att D-vitamin har stor betydelse för kroppens immunförsvar vet vi i dag. Med sin forskning fann han ett statistiskt samband mellan när på året sjukdomarna uppträdde och höga eller låga vitaminnivåer i mjölk. Även karies ökade under tider då vitaminnivåerna var låga. 

Price konstaterar i sin forskningsartikel att alltför lite uppmärksamhet ägnats åt olika cykler och variationer mellan månader under året. Därför studerade han cykler för olika sjukdomar och fann att de ofta var mer utbredda och allvarligare under vintern.

Han konstaterade att alla djur är beroende av växter för sitt födointag och att de fettlösliga aktivatorerna (fettlösliga vitaminerna) är svårast att få i sig tillräckliga mängder av. Han trodde att växternas klorofyll hade vitaliserande verkan och kunde producera det han kallade activating factors.

Price ansåg att mjölk är det absolut mest näringstäta livsmedlet, men man ska komma ihåg att detta var före tiden då man homogeniserade och upphettade mjölken och man hade inte heller avlat fram högproducerande kossor. Price kontrollerade variationer över året av näringshalten i mjölk och jämförde det med frekvens av sjukdomar.

Han fann att mjölkens innehåll av näringsämnen och då främst fettlösliga vitaminer varierade beroende på årstid och beroende på vad korna åt, men också beroende på hur solen stod på himlen. Sjuklighet över året varierade också i liknande cykler och folk var mer sjuka under vinterhalvåret då mjölkens vitaminhalt var låg och mindre sjuka under sommaren då näringshalten var hög. Detta är väldigt intressanta slutsatser och världen kanske hade sett annorlunda ut om Weston Price idéer hade segrat. 

Price ansåg att det finns ett samband mellan näringsinnehåll i mjölk och sjukdomars utbredning. Sjukdomar uppfattade han därför som brist på det han kallade activating factors och som främst handlade om fettlösliga vitaminer som A, D och K. Med dessa upptäcker ansåg han att samhällets hälsoprogram behövde förändras till att förbättra födans innehåll av mineraler, andra kemiska ämnen och framför allt öka vitaliserande faktorer som utgörs av kända och vid den tiden okända vitaminer.

Läs mer via Price-Pottengers hemsida där äldre forskningsresultat publiceras. Där finns också Price publicerade tabeller över sjukdomarnas utbredning över året liksom näringsämnenas variationer. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)