Människan utsätts idag för stora mängder kemikalier. En del kan kroppen lätt ta hand om, andra är svårare att utsöndra. Tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium tillhör de knepiga. Tandfyllningsmaterialet amalgam avger hela tiden kvicksilver som hos en del ackumuleras i kroppen och kan uppnå farligt höga halter. Kelering är då en möjlighet, men det finns också risker.

Kroppens förmåga att avgifta sig från tungmetaller varierar mellan individer. Det handlar om näringsstatus, gener och livsstil. Om man har så höga tungmetallhalter att symtom uppstår ska man förstås först bli av med källan till tungmetallerna. Det kan handla om amalgamsanering, att man ser över sitt eget intag av gifter, t ex kan ris innehålla arsenik, eget brunnsvatten kan innehålla olika giftiga ämnen och så vidare.

Därefter kan vara klokt att hjälpa avigftningen på traven. I andra länder än Sverige kan man få särskilda avgiftningskurer med DMSA, DPMS eller EDTA  och vad som rekommenderas beroende på vilka tungmetallhalter man har höga nivåer av. Även glutationdropp och C-vitamindropp kan bidra till avgiftning av tungmetaller.

USA tillverkas Irminix. Tyvärr måste läkare skriva ut det med särskild licens och hittills har ingen fått det i Sverige. För veterinära ändamål kan man dock importera Irminix. Den är specialgjord för att föra ut kvicksilver ur kroppen, men den normaliserar även för högt järn och koppar. Se mer artikel i Tf-bladet.

I Sverige får vi nöja oss med att använda alger som klorella eller lermineralet Zeolit som båda säljs i hälsokostaffärer. Det går också att själv inta en näve koriander och en näve ramslök om dagen under någon vecka eller längre tid. Koriander drar ut gifter ur organen, men man behöver svavel i tarmen för att kvicksilver inte ska återabsorberas i kroppen. Ramslök innehåller svavel.

Glutation är en viktig antioxidant, men behövs också för att kroppen ska klara att avgifta sig. Ämnet tas inte upp särskilt bra via tarmen. Dock kan man tillföra L-acetylcystein som bidrar till bildning av glutation. Glutationdropp ges i andra länder och har varit effektivt för att avgifta kroppen. Liposomalt glutation kan köpas i hälsokostaffärer och tas upp via slemhinnorna och kan användas istället för dropp. 

Det viktiga om man börjar att avgifta sig är att ta det långsamt. Anledningen är att man mobiliserar gifterna till blodet och levern. Tungmetaller kan om man har otur återabsorberas och lagras i ett annat organ. Alltför snabb avgiftning kan ge förgiftningssymtom eller förvärra autoimmuna reaktioner. 

Det man ska tänka på är att man ska ha god näringsstatus, det vill säga man behöver ha tillräckliga halter C-vitamin, B-vitaminer, zink, magnesium och svavel för att kroppen ska kunna omhänderta tungmetallerna och föra ut dem antingen via avföringen eller urinen. Det måste också finnas kapacitet att omhänderta fria radikaler som bildas i avgiftningsprocessen.

Den som har läckande tarm respektive läckande blodhjärnbarriär bör först försöka åtgärda dessa problem eftersom man annars kan få upptag av tungmetaller i hjärnan och återupptag i tarmen. Dessutom kan bra tarmbakterier också bidra till avgiftningen. En väl fungerande tarm behövs därför.

Har man autoimmuna sjukdomar kan det också vara riskfyllt med avgiftning, eftersom man kan reagera på kvicksilver. Har man inflammationer i kroppen är det bättre att vänta med avgiftning till dess man kommit tillrätta med inflammationerna. Det kan t ex vara rotfyllda tänder som behöver tas bort eller att man behöver ta bort socker och andra livsmedel som skapar inflammationer. 

Vid avgiftning är det bra att ta hjälp av en kunnig näringsterapeut eller läkare som har erfarenhet av kroppens avgiftningsprocesser. Mycket få svenska läkare finns som kan hjälpa till däremot finns näringsterapeuter eller naturläkare med god kunskap.

Se också en youtubfilm där Datis Kharrazian berättar om risker med kelering som behöver överbryggas innan man startar.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)