När tandläkaren sätter på kronor, broar eller gör inlägg och skalfasader finns lite olika tekniker. För den som är känslig är det angeläget att fundera på cementet, om det keramiska materialet respektive tanden behöver förbehandlas och risken för att härdningen inte blir tillräckligt bra. 

I den norska tandläkartidningen finns en artikel som beskriver just detta. Den är intressant såtillvida att man får en beskrivning av de olika momenten vid cementering, vilket gör att man kan ställa bra frågor till sin tandläkare. Det handlar inte bara om själva cementets sammansättning utan om preparering av krona/bro respektive tand och härdning av cementet.

Artikeln är skriven av två norska tandläkare och kan vara svår för den som inte arbetar i branschen, men den ger ändå lite förståelse för vilka frågor man kan behöva ställa till tandläkaren. Tyvärr tar den inte alls upp något om cementens innehåll eller dess hälsorisker.   

Den viktigaste egenskapen för ett cement är att fästa keramen till tanden och då är bindningsstyrkan mellan materialen av stor vikt. De flesta plastbaserade cementen så kallade resincement har bra vidhäftningsförmågor enligt författarna till artikeln. Viktigt är också att cementet flyter ut ordentligt så att det förseglar mellanrummet mellan tanden och kronan eller bron, men cementet ska också vara estetisk tillfredsställande både vad gäller färg och translucens.

Många gånger krävs blästring eller annan preparering av keramen och det sker för det mesta innan patienten får den i tanden. Kanske har denna preparation inte så stor betydelse för hälsan, men det kan vara bra att fråga tandläkaren hur den görs och med vilka kemikalier. 

Tandläkaren behöver använda ett cement som flyter ut så att det fäster ordentligt och det får inte vara för tjockt, eftersom tanden då blir för hög. Ofta är cementet ett tvåkomponentslim ungefär som epoxilim och för att få bra härdning krävs att blandningen görs korrekt mellan de två komponenterna. Normalt får tandläkaren cementet i kapslar med rätt blandning, men oftast ska tandläkaren bland materialet på plats. 

Av artikeln framgår att cementet antingen kan vara kemiskt- eller ljushärdande, men det finns också cement där man härdar på båda sätten och det verkar ge bäst härdning. Vid ljushärdning är det väsentligt att härdlampan fungerar väl och att den inte är smutsig, eftersom ljuset då blir sämre. Att härda lite extra kan förbättra härdningen, enligt författarna. 

En ofullständig härdning gör att mer så kallade monomerer finns kvar och det är dessa som är reaktiva och kan göra att man blir allergisk eller överkänslig mot materialet. När monomererna härdat ordentligt är de sällan skadliga. Cementet kan också ta åt sig vatten och då kan mer ohärdade monomerer läcka ut och cementet kan i sådana fall förlora en del av bindningsstyrkan. 

När en krona eller bro tillverkas används olika dataprogram och då beräknas att cementet ska ligga mellan tand och krona/bro. Använder då tandläkaren ett cement som inte flyter ut tillräckligt blir cementet för tjockt och kronan eller bron för hög. Tandläkarens arbete görs med stor precision och bara några bråkdels millimeter kan upplevas som obehagligt och också störa bettfunktionen. 

De frågor man kan ställa till tandläkaren om cementet är vad det innehåller, hur det härdas och på vilket sätt tanden respektive kronan/bron prepareras innan den cementeras fast. Känsligheten är mycket individuell, men viktigt kan vara att det inte innehåller metaller (som färgämnen mm), bisfenol A som är hormonstörande eller andra ingredienser som man kan vara känslig för.

Är man mycket känslig är det viktigt att pröva cementet i munnen en tid (5-7 dagar) innan det sätts in. Känner man obehag eller får uppblossande allergiska reaktioner ska man välja något annat. 

Se mer via denna länk (norska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)