Nu har en studie publicerats som redovisar vilka genetiska markörer som har betydelse för en bra eller dålig tandhälsa. Berörda gener styr tandutveckling, salivutsöndring, surhet i saliven och immunförsvaret. Det betyder dock inte att livsstil och kost är betydelselöst utan snarare tvärtom.

Sämre ärftliga egenskaper ökar förstås risken för karies och särskilt om man äter mycket socker, röker eller dricker alkohol eller allmänt har dålig näringsstatus. Man kan också konstatera att för den med genetiskt sämre möjligheter har betydligt större anledning än andra att vårda sina tänder genom näringsriktig kost och en livsstil som minskar riskerna. 

Ett dataprogram skiljde ut genetiska markörer (Single Nucleotide Polymor­phisms, SNPs) som har med tandhälsan att göra genom att jämföra familjemedlemmar med och utan karies. Man skilde också på karies i mjölktänder respektive permanenta tänder. Tre och ett halvt tusen personer deltog i undersökningen och de kom USA, Argentina, Guatemala, Filippinerna och Ungern. 

För mjölktänder fanns starka kopplingar till en markör nära DLX3- och DLX4-generna, som är viktiga för bildandet och utvecklingen av tänder och käkar.

För permanenta tänder hittades starka kopplingar till en gen viktig för DNA-reparation och flera gener för smakreceptorer. Andra markörer som fångades upp påverkar salivutsöndring, salivens och kroppens pH-balans (surhet).

Koppling till gener som påverkar inflammatoriska processer (NFX1 och REL) fanns också för permanenta tänder. Här handlar det enligt forskarna troligen om känslighet för mikroorganismer i munfloran. 

Kvinnor hade en signifikant högre risk för karies än män i denna studie. Olika anledningar diskuteras i forskningsrapporten och en av dem är att flickors tänder oftast kommer upp tidigare än hos pojkar och därmed utsätts de tidigare för kariesrisk. En annan anledning ansågs vara att graviditeten ökar surheten i munhålan, vilket i sin tur medför att koncentrationen av kalcium, fosfor, magnesium och klor i saliven minskar och därmed ökar risken för karies. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forsknngsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)