Infektioner i käkbenet eller mandibukär osteomyelit kan uppstå i käkbenet både hos barn och vuxna personer. Få forskningsrapporter finns och tandvården åtminstone i Sverige känner dåligt till detta tillstånd. Bakterier som bildas är anaeroba och dör då de kommer upp i luften. Provtagning kan göras, men då måste en biopsi av det infekterade benet tas. Det går också att undersöka tätheten i benet.  

Infektioner i käkbenet kan vara svåra att uppräcka för tandläkare/läkare. Patienterna upplever ofta smärta och akut kan febertoppar inträffa och inflammationsmarkörer stiger i blodet. Men det behöver inte heller vara så dramatiskt utan kan bara upplevas som ett långsamt försämrat hälsotillstånd.

Bakterier kan finnas i käkbenet och i bästa fall kan de isoleras från en biopsi från det infekterade stället i benet. Det tycks också finnas inflammationer i käkbenet som inte är bakteriellt betingade. Inflammationer i benet är svåra att upptäcka med vanlig röntgen. Förändringar i benets täthet kan upptäckas med volymtomografi, enligt artikel i Tandläkartidningen.

Inflammationer i käkbenet finns beskrivna i forskningslitteraturen, men studierna är få. Tandläkarna Malin Axetorn och Svante Twetman beskrev i Tandläkartidningen ett fall med en nioårig pojke som hade diagnosen mandibulär kronisk osteomyelit år 2013 (länk se nedan). Med långvarig antibiotikabehandling gick inflammationen tillbaka, men återkom. Ny antibiotikabehandling gav effekt och därför drog de slutsatsen att inflammationen orsakades av bakterier.

Tandvårdsskadeförbundet har flera medlemmar som lider av kroniska infektioner i käkbenet, vilket i bland även kallas NICO. Det är svårt att få korrekt behandling i Sverige då tandläkare och tandkirurger har otillräckliga kunskaper om diagnos och behandling av detta tillstånd.

Flera av Tf:s medlemmar har haft svårt att hitta tandläkare villiga att dra ut tänder med infekterade rötter. Rotfyllda tänder kan orsaka inflammationer i tandbenet och rotfyllningar kan därför vara en av flera orsaker till att käkbenet infekteras.

Det är nödvändigt att tandläkaren skrapar bort infekterad vävnad, ser till att det blöder ordentligt för att skölja ut bakterierna och därefter rengör ordentligt. Annars kan käkbenet fortsätta att brytas ner och risk för allvarlig sjukdom föreligger då bakterier och bakteriegifter kan spridas till andra delar av kroppen.

Till artikel i Tandläkartidningen

Till forskningsrapport med förbättring efter antibiotikabehandling. (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)