Idag finns stor osäkerhet om orsaken till den oftast dödliga diagnosen ALS. Redan på 1990-talet beskriver tandläkare Olle Redhe i sin bok om amalgam hur en av hans patienter med just diagnosen ALS tillfrisknade efter borttagning av amalgamfyllningar. Den tyske läkaren Joachim Mutter har också redovisat liknande fallrapporter. Forskning visar kopplingar till tungmetaller och andra gifter. 

ALS anses alltid ha dödlig utgång, men en del kan leva relativt länge med sjukdomen. Döden inträffar då andningsmuskulaturen förlamas. Orsakerna är i huvudssak okända. Vissa ärftliga faktorer finns och det handlar bland annat om gener som kodar för kroppens avgiftning. Sannolikt finns flera olika orsaker och således flera undergrupper av ALS och därför är det viktigt att undersöka orsakerna brett.

Av en artikel i Expressen framgår att ökad risk för ALS har den som har hög fettförbränning, slank kropp och är fysiskt aktiv medan höga blodfetter, överkonsumtion av alkohol och ett högt BMI skyddar mot sjukdomen. Detta kan tyckas märkligt, men viss koppling kan finnas till just förgiftning. 

Forskare har funnit koppling mellan ALS och höga metallhalter. En dansk by med en gammal fabrik som släppt ut mycket gifter har visat sig ha överdödlighet av ALS. Tittar man på vilka skyddsfaktorer som Expressenartikeln tar upp så handlar det bland annat om högt BMI och hög konsumtion av alkohol. 

Sedan tidigare är det känt att alkohol skyddar mot kvicksilverförgiftning och man vet också att kvicksilver och andra tungmetaller plus fettlösliga gifter lagras i fett och kan då hindras från att nå blodbanorna. Om exempelvis kvicksilver från amalgamfyllningar, bly från tidigare blyad bensin etc är några av flera orsaker till ALS så skulle det kunna handla om förgiftning.

ApoE-lipoproteingenerna har betydels för kroppens förmåga att avgiftas och koppling till dessa gener har forskare funnit. Kanske finns också kopplingar till andra gener som har med kroppens avgiftning att göra.

Tandläkare Redhes och doktor Mutters fallbeskrivningar är tydliga då patienter som diagnostiserats med ALS tillfrisknat efter att ha tagit bort amalgam och avgiftats från kvicksiilver. För den som har ALS kan det vara klokt att arbeta med avgiftning och som ett led i detta ta bort eventuella amalgamfyllningar eller annan tungmetallexponering. En viss andel av dem som diagnostiserats med ALS skulle då kunna förbättra hälsan. 

Information från KI om ALS
Till Nyhetsmorgon (TV 4) om ALS
Till artikel i Expressen om ALS
Kemikalier i dansk småstad kan vara orsak till extremt många ALS-fall
Forskning om ALS och gifter
Fallrapport tillfrisknade efter amalgamborttagning och avgiftning
Till artikel i Tf-bladet om behandling av ALS

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)