All barntandvård bör göras med modern laserteknik. Många fördelar finns; man slipper borrljud och vibrationer, ingen emalj behöver tas bort och lasern ger viss bedövningseffekt. Trots att tekniken funnits under lång tid, forskning visar god effekt på borttagning av karies och att denna teknik är mindre skrämmande för barn jämfört med konventionella borrar så är det ytterst få barntandläkare och folktandvårdsmottagningar som har tandläkarlaser.

Tandläkarlaser träffar bakterier och spränger sönder dem genom uppvärmning av vatten. Man behöver därför inte borra bort någon emalj utan det är bara karies som tas bort. Dessutom blir det sterilt, dvs. rent där lasern träffat. Denna metod lämpar sig i allra högsta grad för lagning av mjölktänder. Metoden accepteras bättre hos både barn och vuxna än när tandläkaren använder borr. 

Vid borrning utsätts tanden för både vibrationer och uppvärmning. Tandläkarlaser ger varken borrljud, vibrationer eller uppvärmning av tanden, vilket vid konventionell tandvård kan skapa trauman för både tanden och patienten. I värsta fall kan borrandet orsaka att tanden tar skada och så småningom dör. Många barn upplever rädsla och obehag av borren.

Framför allt barntandvården är betjänt av att tandläkarlaser används, men också vissa tandvårdsrädda kan tycka att det fungerar bättre med tandläkarlaser. I dag ökar andelen barn som får lugnande medel eller sövs inför tandvården. En del kan förstås behöva sövning, om man t ex är funktionshindrad eller av olika skäl inte klarar att öppna munnen och vara stilla, men med mer användning av tandläkarlaser i barntandvården skulle sannolikt andelen som behöver sövas minska. 

Tandhälsoförbundet rekommenderar att alla med mindre barn söker upp tandläkare som har tandläkarlaser. Det handlar alltså inte om läkande laser utan om mer högfrekvent laser som dödar bakterier och som man också kan operera med. 

Se mer artikel i Tf-bladet
Till reviewartikel om lasertandvård

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)