FDA i USA valde att mörka informationen de sammanställt år 2011 om amalgamets skadlighet. Då hade forskning sammanställts som visade risker för känsliga grupper som allergiker, gravida och barn. Dessutom dokumenterades allvarliga risker för tandvårdspersonalen, men mörkades. I Sverige redovisas inte heller riskerna. SBU vill inte ens redovisa evidensbaserad amalgamsanering, trots sådant behov. 

IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) är en stor amerikansk organisation med förgrening i Sverige. Hos dem finns mycket dokumentation om amalgam och risker med kvicksilver. Organisationen har också utbildning för tandläkare om hur man avlägsnar amalgam på ett säkert sätt för både patienten och personalen. 

Mätningar visar att höga kvicksilverhalter frigörs vid borrning i amalgam. IAOMT driver nu kampanjer för att 2011 års riskvärderingar ska redovisas och leda till beslut om amalgamförbud och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas vid amalgamarbeten.

Att USA:s myndighet redovisat riskerna med amalgam imponerar dock inte på svenska Socialstyrelsen eller svenska tandläkare. Det är till och med så att Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket tagit bort information om sådana risker som tidigare fanns hos båda myndigheterna med hänvisning till amalgamförbudet.

Detta är verkligen ett sätt att mörka riskerna. För borrar i amalgam gör tandläkare fortfarande, trots att nytt amalgam inte sätts in. Omkring hälften av befolkningen har faktiskt fortfarande amalgamfyllningar kvar i tänderna.

Tandhälsoförbundet (Tf) får samtal inte bara från patienter som blivit förgiftade utan även från tandläkare, tandsköterskor och tandläkarstudenter som insjuknat av att hantera eller borra i amalgam. Vi ska då komma ihåg att äldre människor i allmänhet har amalgamfyllda tänder och kanske också kronor av amalgam, vilket innebär flera gram kvicksilver i en enda munhåla. 

Amalgamet är alltså inte borta från tandvåden. Till och med 35-40-åringar ringer och frågar efter tandläkare som vet hur man skyddar patienten vid amalgamsanering.

Tyvärr finns mycket få tandläkare i dag som förstår att de åtminstone behöver sätta kofferdam på patienten och använda clean-upsug (en hylsa runt tanden som kopplas till tandläkarsugen) samt ha en särskild luftrening för kvicksilverånga. Man suger då in luft i luftrenaren så att luftflödet går från patientens haka och ner i luftrenare och då dras kvicksilverångorna effektivt bort från både patientens och tandvårdspersonalen andningszon.

Se mer om amalgamsanering här: www.amalgamsanera.nu
Som pdf-fil nedan finns många referenser som visar hur skadligt amalgam och den frigjorda kvicksilverångan är. IAOMT har sammanställt denna rapport som uppdaterades 2020.

Till youtubefilm om kvicksilverskandalen i USA (facebookinlägg)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)