Fortfarande har omkring 40 procent av den vuxna befolkningen amalgam i tänderna. Äldre personer kan ha 10 gram kvicksilver eller mer i sina tänder. Kvicksilverånga bildas vid tuggning, om man äter sur eller salt mat med mera. Problemet uppmärksammas tyvärr inte i vården, vilket gör att många är sjuka i onödan. Läs berättelsen om Ulla som lidit av kvicksilverförgiftning under större delen av sitt liv och som fortsatt har svårt att få gehör för sina problem i vården. 

Ulla Cronhjort har varit sjuk i hela sitt drygt 80-åriga liv av amalgam, De första symtomen kom då hon i skolåldern fick flera amalgamfyllningar. De följdes av stelkrampsspruta med kvicksilver och vacciner. Men ingen kopplade hennes besvär till kronisk kvicksilverförgiftning, trots typiska symtom som extrem trötthet, ständiga infektioner, smärtor, illamående, yrsel, darrningar i kroppen, ticks och skygghet  

Senare i livet fick hon mer amalgam och dessutom guldkronor som ökade avgivningen av kvicksilver. Koncentrationsproblem, minnesförluster med bland annat svårighet att hitta hem efter att hon handlat eller varit hos tandläkaren. Diarréer  och dimsyn uppträdde också. 

Trots de typiska kvicksilversymtomen kunde inte vården se sambanden. Först under 1980-talet började Ulla själv tänka på amalgamet och guldet som orsak till alla besvär. Hon frågade tandläkaren, som sa att han kunde ta bort några fyllningar för att se om hälsan förbättrades. Enligt Tf:s HET-projekt fick endast 12 procent rätt diagnos i vården. Övriga kom på orsaken själva, vilket skapade onödigt lång tid mellan insjuknande och åtgärder. 

Den första tandläkaren som tog bort amalgam gjorde det utan att använda några som helst skydd vid amalgamsaneringen och Ullas problem förvärrades då hon andades in stora mängder kvicksilverånga. Därför avbröt hon också amalgamsaneringen. Och det var nog tur i oturen.

Vanliga läkare förnekade sambanden, men så småningom kom Ulla till sådana som förstod. Först när  hon var i trettioårsåldern fick hon alltså hjälp, men det krävdes att hon själv tog initiativ, kontaktade läkare  och ställde krav på vilka läkare och tandläkare som skulle behandla henne. 

Fortfarande lider Ulla av sina långvariga kvicksilverskador, men nu är hälsan bättre än tidigare, vilket förstås är positivt. Negativt är att Socialstyrelsen fortfarande inte erkänner och varnar för kronisk kvicksilverförgiftning på grund av amalgam i tänderna. Detta gör också att tandläkare och läkare får felaktiga kunskaper om amalgamets skadeverkan. Fortsatt lider därför människor av oupptäckt kronisk kvicksilverförgiftning.

Till Ulla Cronhjorts berättelse om kvicksilverförgiftning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)