Amalgamfyllningar orsakar mikrosprickor i tänderna som gör att en tand plötsligt och utan synbar anledning kan krascha sönder eller sprängas. Sådana amalgamsprängningar är vanliga då man kommit en bit upp i åren. Därför är det klokt att ta bort amalgamet och ersätta det med andra material.

Amalgamfyllningar består till hälften av kvicksilver, som utvidgas vid värme och krymper i kyla och dessutom skapas korrosionsprodukter. Mikrosprickor är inte ovanliga, vilket kan leda till att tanden sprängs sönder när man blir äldre. 

Fyllningsbyte innan tanden kraschar sönder kan öka chansen att man får behålla tanden. Kompositer bidrar till att "limma" ihop tanden och risken att den går sönder minskar. En krona är ett annat bra alternativ om tandens väggar efter borttagning av amalgamet är tunna och sköra. Tidigt byte av amalgamfyllningar ökar sannolikheten att man får behålla tanden. 

Andra orsaker till att ta bort amalgamet är att fyllningarna hela tiden läcker mindre mängder kvicksilver som bildar kvicksilverånga. Inandad kvicksilverånga tas till 80 procent upp i blodet och sprids till olika organ. Därför kan gifthalten öka i kroppen ju äldre man blir. Vissa personer har dock en effektiv avgiftning (oftast genetiskt betingat) som gör att kvicksilver utsöndras istället för att lagras i kroppen. Då är risken för sjukdom mindre. 

Kvicksilver är ett kraftigt cellgift och stör kroppen biokemi. Risk finns för symtom som extrem trötthet, värk i muskler och leder, magtarmproblem och mycket annat (se mer www.amalgamsanera.nu). En del kan också vara allergiska mot kvicksilver eller andra metaller i amalgamet. Risk för ohälsa finns alltid om man har amalgam i tänderna och särskilt i kombination med att man utsätts för andra gifter. 

Miljön tar skada av kvicksilver och den som har amalgamfyllningar bidrar till att reningsslammet kontamineras med kvicksilver. Därtill kommer utsläpp från tandläkarmottagningar inklusive hantering av bitar av amalgam, kontaminerade servetter med mera som hanteras som miljöfarligt avfall. Även vattenledningsrör från tandläkarmottagningar betraktas som miljöfarligt avfall då kvicksilver ackumuleras i vattenlås och rörböjar. Mindre nu än tidigare då det var tillåtet att sätta in nya amalgamfyllningar. 

Det finns alltså många skäl till att ta bort de amalgamfyllningar man har i tänderna, men det är dyrt och om tandläkaren inte har skydd för patienten och  personalen finns risk för förgiftning då kvicksilverånga avges om tandläkaren borrar i fyllningen. Samtidigt är det bra för hälsan och miljön att amalgamet försvinner så fort som möjligt. I dag har tre till fyra miljoner människor amalgam i sina tänder och främst är det äldre personer. 

Tandhälsoförbundet anser att alla borde ha rätt att gratis ta bort sitt amalgam för att ersätta det med mindre giftiga material. Både sjukvården och miljön skulle vinna på det, men också den enskilda individen som minskar risken för sjukdom och amalgamsprängningar som leder till förlorade tänder. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)