Amalgam innehåller omkring 50 procent kvicksilver och resten andra metaller. Man kan vara allergisk mot kvicksilver eller någon annan av amalgamets metaller. Men man kan också bli förgiftad av kvicksilver, eftersom metallen hela tiden frigörs i form av kvicksilverånga som inandas. 

Det finns alltså två möjligheter att bli sjuk av amalgam, dels allergi och dels förgiftning. I båda fallen påverkas immunförsvaret, men det är ändå lite olika mekanismer. Kvicksilver är ett av världens giftigaste ämnen och det är aldrig bra att ha det i tänderna. 

Allergier ger symtom vid mycket låga halter och det kan handla om hudeksem, extrem trötthet, feber, smärta i muskler och leder, mag/tarmproblem, rodnader och vita strimmor i tandköttet intill fyllningen, med mera. Allergier mäts bäst med Melisatestet (melisa.org), men i Sverige är detta test inte godkänt och de flesta får betala det själva. Det som erbjuds är hudtester, men de är osäkra och har man allvarliga symtom förvärras de av hudtesterna.

Förgiftning innebär att kroppen ackumulerat kvicksilver och när något organ fått tillräckligt hög halt får man symtom. Det kan handla om njurskador, kognitiva problem, då hjärnan är påverkad, och störningar i kroppens biokemi. Det kan också uppstå autoimmuna reaktioner om kvicksilver binds till kroppsegna proteiner. Risk för fosterskador finns också.

Mätning av kvicksilverförgiftning är svårt. Kvicksilver kan mätas i blod, hår, urin och avföring. Urinen visar vad som utsöndras via njurarna, avföringen visar hur mycket som utsöndras via gallan och i blodet mäts det kvicksilver som nyligen tagits upp i kroppen och ännu inte hunnit lagras i olika organ. I vissa fall kan kvicksilverförgiftade ha höga halter porfyriner i urinen. 

Svårigheten att mäta kvcksilver i kroppen beror bland annat på kroppens egen förmåga att avgifta kvicksilver. Har man höga halter är det allvarligt, men låga halter behöver inte innebära att kroppens kvicksilverhalter är låga.

Vissa har genetiskt försämrad avgiftning och då stannar kvicksilver kvar i kroppen och läggs in i fett och i olika organ. De konventionella mätmetoderna kommer då att visa låga halter. Om man mobiliserar kvicksilver genom kelering så får man hög utsöndring via urinen och även höga halter i håranalyser. 

Se mer hur amalgam skadar på vår hemsida www.amalgamsanera.nu och i vår youtubefilm där flera personer berättar om sina sjukdomssymtom och tillfrisknandet efter amalgamsanering. Ta alltid kontakt med Tandhälsoförbundet före amalgamsanering för att få kunskaper om vilka skydd mot kvicksilverånga som behövs.

Mer om hur kvicksilver skadar kroppen
Till Tf:s film Sjuk men doktorn hittar inget fel 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)