Tandställning har vart fjärde barn och det orsakar ofta lidande i form av skavsår på kinder eller tunga och vissa kan få besvär av metallerna liknande de problem amalgamskadade får. Desstutom dras minst fyra tänder ut och det gör att andningsvägar och utseende kan försämras. Andra alternativ än tandställningar bör prövas i första hand för att tänderna inte ska växa på varandra i för trånga käkar. Tandläkare i många delar av världen arbetar med sådana alternativ. Här redovisas en artikel publicerad i Dental News.

Tandläkaren och ortodontisten Derek Mahony och Roger Price som är farmaceut och funktionsmedicinare skriver om varför munandning hindrar käkarnas utveckling och gör att kroppens syretillförsel minskar. Ofta snarkar de som andas med munnen, vilket också gör att andningen försämras. De skriver att tungan är en av våra kraftigaste muskler och att den måste ligga upp mot gommen i viloläge och trycka ut käkarna så att tänderna får plats. Dr Mahony säger att det här med tungans kraft har vi som tandläkare lärt oss i början av vår utbildning, men de allra flesta har glömt bort det.

Författarna tar upp att andningen har en viktig roll i att hålla kroppens pH på rätt nivå ( 7,35-7,40). Orsaken är att kroppen vid detta pH-värde frigör syre som kan tas upp i  kroppen och syresätta olika organ. De för också ett resonemang om vad som är normal andning, men avslutar med att konstatera att andningen är olika vid olika tillfällen och därför talar de hellre om funktionell andning. När man inte anstränger sig ska kroppen andas 8 till 12 andetag per minut. Det viktiga är inte hur mycket syre man andas in utan hur mycket koldioxid som finns.

Den som andas med munnen eller tar djupa och snabba andetag andas ut alltför mycket koldioxid och därmed störs andningens funktion. Syresättningen av kroppen minskar också. Allvarligt vid munandning är också att tungan faller ner mot underkäken och där gör den ingen nytta utan tungan ska i normal vila befinna sig i gomtaket. 

När tungan är på rätt ställe vidgas luftvägarna och man kan bättre andas in luften. Tandläkare som hjälper folk att gå över till näsandning berättar att munandning med sin dåliga syresättning av kroppen orsakar många hälsoproblem. För trånga käkar och risk att man behöver tandställning är ett sådant exempel, men även eksem, astma och olika biokemiska obalanser kan bero på munandning, enligt artikeln. 

Det finns möjlighet i Sverige att hitta terapeuter som kan hjälpa folk att övergå till näsandning. Även vuxna personer kan öka storleken på käkbenet och därmed förbättra andningen. Viktigt är att se till att barn redan från början andas med näsan och det kan man göra genom att försiktigt stänga deras läppar då de sover.

Till artikeln i Dental News

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)