Fluorider i tandvården används för att förebygga karies, men då fluorider är hormonstörande, kan orsaka cancer hos unga pojkar med mera så önskar man ett bättre alternativ som inte gör att vissa känsliga individer drabbas av allvarliga besvär. I dag finns tandkräm med hydroxi/hydroxylapatit som förebygger karies minst lika bra som tandkrämer med fluorider. Det är dags att byta spår.

När man äter blir det surt i munnen, vilket leder till att tänderna utsöndrar fosfater och kalcium för att utjämna skillnaderna i surhet. Har man en god näringsstatus kommer de små minihål som bildats att täppas igen av salivens kalcium och fosfater. 

Men de flesta har inte god näringsstatus och därför fortsätter små molekyler att ständigt läcka ut från emaljen då surheten blir påtaglig. Borstar man morgon och kväll med tandkräm som innehåller hydroxiapatit ger man bättre förutsättningar för kroppen att läka ut sina kariesangrepp. Detsamma gäller med fluorider, men då finns risk för biverkningar och dessa är mycket individuella och ofta svåra att upptäcka. 

IAOMT är en organisation för tandläkare och läkare med sin bas i USA. På deras hemsida finns mycket information att hämta om riskerna med fluorider. I Sverige har vi ingen fluoridering av dricksvatten och det är bra, men det finns ändå vissa områden i Sverige där enskilda brunnar kan ha höga fluoridhalter. Uppsala och Kalmar har tidigare varit sådana områden.

Se mer på IAOMT:s hemsida angående risker med fluorider. 
Se också forskning.no om förebyggande kost
Se också cosmetic treasure om hydroxiapatittandkräm

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)