Norska biverkningsgruppen i Bergen har fått forskningsmedel för att undersöka om personer som misstänker att deras amalgamfyllningar gör dem sjuka förbättras efter borttagning av dessa. Slutsats forskarna drar är att amalgamsanering ger hälsoförbättringar. De pekar på den svenska modellen med bidrag för borttagning av amalgam som något även Norge borde införa. Dock har det i Sverige blivit allt svårare att få amalgamsanering på regionernas bekostnad enligt Tandvårdsförordningens 6 och 7 §§. Tf känner inte till en enda patient i Västra Götalandsregionen som fått amalgamsanering beviljad under de senaste åren för att ta ett exempel. 

Viktiga anledningar till att den svenska modellen med att tillåta borttagning av amalgamfyllningar etc som led i en medicinsk behandling inte längre fungerar är att regionerna ställer alltför hårda krav på läkarintyg och bevisföring angående allergier. Få läkare förstår vad som ska skrivas i intygen och är obenägna att lägga ner tid på sådana, trots att läkare är skyldiga att skriva intyg till patienterna. Tf:s medlemmar har svårt att hitta läkare villiga att skriva intygen och alla tandläkare bistår inte med ansökningshandlingar till regionen. 

Regionernas sjukvårdspolitik styrs av lagar och förordningar, men inom dessa ramar fattar också regionen beslut om vilka kriterier som ska gälla. Om man t.ex. vill byta sin fyllning för att man är allergisk måste patienten ha ett läkarintyg från en dermatolog och de flesta regioner kräver inte bara ett allergitest (endast hudtester godkänns) utan också att rodnad eller lichenoida förändringar ska finnas intill fyllningen. Detta trots att symtomen kan uppträda var som helst på kroppen, vilket immunologer vet. 

Inte heller får patienter, tandläkare och läkare information om möjligheten att kunna byta sina fyllningar till följd av allergi eller långvarig sjukdom. När patienten inte vet om möjligheten efterfrågas den inte och det är svårt att hitta både läkare och tandläkare för de intyg som krävs eftersom inte heller de har tillräckliga kunskaper om hur dessa ska skrivas. Till detta kommer att få ansökningar beviljas och därför minskar viljan hos tandläkare att lägga tid på att för patientens räkning ansöka om dessa bidrag.

Det är dags för svenska regionpolitiker att informera bättre och mer intensivt om regelverket i tandvårdsförordningen och att ta bort det byråkratiska krånglet som är förknippat med tandvårdsförordningen. Det måste vara lätt och enkelt att byta fyllningar om patienten själv upplever överkänslighet eller andra besvär. Norsk forskning visar att det en betydande del av dem som kopplar besvären i till amalgamfyllningarna blir bättre efter borttagning av dessa.

Till sammanfattning av forskning på norska tandläkartidningens hemsida (norska)
Till forskningsrapporten norska
Till nyhetsbrev från biverkningsgruppen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)