Av Socialstyrelsens statistik framgår att allt färre vuxna personer går till tandläkaren. Antingen beror det på att folk har bättre tänder eller av sämre ekonomi. Statistiken bygger på det tandläkare rapporterar in till tandhälsoregistret, vilket innebär att de som aldrig går till tandläkaren inte finns med. Jämförelser görs mellan åren 2013 och 2022.

Andelen vuxna personer som besökte tandvården 2013 till 2022 var endast 60 procent. Något fler kvinnor och något färre män.

Ungefär 40 procent besöker alltså inte tandläkaren under en period på nio år. Det är en ganska stor grupp och frågan är om dessa var kariesfria eller om de inte ansåg sig ha råd att gå till tandläkaren. Socialstyrelsen ger i sin publikation inte svar på den frågan. 

Om man ska tro statistiken har 90-åringar i genomsnitt 20 tänder kvar i käken och bland 70-åringar är siffran något högre. Det innebär att många även långt upp i åren har egna tänder att tugga med. 

Det innebär också att äldre fortsatt har amalgamfyllningar i tänderna som frigör kvicksilver både till reningsverken, luften och tas upp i kroppen. Bra både för hälsan och miljön är om de som vill får byta sina amalgamfyllningar gratis. 

Fortsatt finns socioekonomiska skillnader i tandhälsa och statistiken visar att personer med eftergymnasial utbildning i allmänhet har bättre tandhälsa. Statistiken visar också att de med sämre tandhälsa går oftare till tandläkaren än de som har en bra tandhälsa.

Statistiken gäller alltså bara de 60 procent som går till tandläkaren och hur övriga 40 procent har det beskrivs inte i denna rapport och därför kan man inte dra några större slutsatser från den. 

Intressant är dock att allt fler har sina egna tänder kvar tills de avlider. De flesta har dock endast några få olagade tänder, vilket innebär att de kan ha amalgamfyllningar, andra fyllningsmaterial, kronor och broar. Ofta är de senare av metallkeramiska  material, vilket kan påverka hälsan.

Därtill kommer att många har rotfyllda tänder som kan orsaka allvarliga symtom i takt med att immunförsvaret försämras. Implantat av titan ökar också hos den äldre befolkningen, vilka också påverkar immunförsvaret negativt.

I den mån äldre har andra metaller som guld, koboltkrom, titan och amalgam kan korrosion uppstå med galvaniska strömmar som följd. Det kan upplevas som mycket obehagligt och föranleder också läckage av metalljoner till omgivningen. Det senare kan orsaka förgiftning hos personer med nedsatt avgiftningsförmåga. 

Till publikationen på Socialstyrelsens hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)