Många får idag implantat av något slag; i tänderna, höften, knäet eller någon annan stans i kroppen. Det är också vanligt att titanclips används i kirurgin. Exempelvis vid bortoperering av bröstcancertumörer så lämnas ofta ett titanclips kvar för att man ska veta var tumören satt. Allergier mot implantat förekommer och är man känslig gäller det att välja rätt material.

I en reviewartikel redovisas att man kan bli allergisk mot implantatet. Vanligast är att patienter reagerar mot någon metall som nickel, kobolt, krom, titan eller någon annan metall. Det förekommer också reaktioner mot plast material och bencement.

Den som tidigare reagerat mot metaller bör ta upp detta med doktorn innan implantatet sätts in i kroppen. Det kan finnas andra alternativ än metaller och kanske kan en allergitest visa vilka metaller som ska undvikas.

Symtom som kan uppträda är smärta, svullnad, rodnad och andra tecken på inflammation runt implantatet. Tandhälsoförbundet har noterat att vissa personer får reaktioner i andra delar av kroppen, som går bort om man tar bort implantatet.

I forskningsartikeln från 2018 nämns att i Sverige görs 12 procent av fallen om inom en tioårsperiod. En majoritet av dessa har problem med överkänslighet mot materialet. Forskning visar att allergier mot metaller är vanligare hos personer som har implantat än hos dem som inte har det.

Patchtestning, det vill säga testning med små mängder på huden, är den metod som använts. Melisa-testet är säkrare och hade kanske visat en högre andel allergier. I forskningsartikeln redovisas också några fallrapporter där patienter förbättrats efter borttagning av implantaten. 

Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)