En intressant artikel i danska tandläkartidningen handlar om biverkningar av dentala material. Av artikeln framgår att få tandläkare har tillräckliga kunskaper inom området. Tyvärr är artikeln främst inriktad på problem i munslemhinnan trots att Tandhälsoförbundets medlemmar främst har problem i andra delar av kroppen. 

Tandfyllningsmaterial är särskilt utsatta via tuggning, kemiska processer i munhålan liksom påverkan av mikroorganismer och enzymer. Det löses därför ut ämnen eller nanopartiklar som kan vara giftiga för kroppen och ge allergiska reaktioner.

I artikeln tas främst kontaktallergier upp, men allergiska reaktioner kan även uppstå i andra delar av kroppen än i munhålan, enligt Tf:s erfarenhet. Därtill finns ämnen som exempelvis titan som har benägenhet att påverka immunsystemet och därmed sätta igång reaktioner som påminner om allergier. 

Typ I-allergier är lätta att upptäcka för de uppstår omedelbart efter att man utsatts för ämnet i fråga. Det kan handla om utslag, feber eller astmatiska besvär. I värsta fall kan anafylaktisk chock uppstå. Hos tandläkaren handlar det främst om latex, klorhexidin eller penicillin.

Typ IV-allergier är svårare att upptäcka då symtomen uppträder ett dygn eller mer efter att man utsatts för ämnet i fråga. Kontaktallergier kan uppstå av t ex metaller som kvicksilver, guld, kobolt och palladium eller av gummikemikalier. Kontaktallergierna uppträder intill fyllningen och kan likna lichen planus, bestå av rodnader, brännande känsla med mera. 

Tandhälsoförbundets medlemmar upplever dock ofta mer generella symtom som extrem trötthet, utslag på kroppen och mycket annat. Tandläkare vana att behandla tandvårdsskadade anser att endast omkring 20 procent av besvären vid känslighet mot dentala material syns i munhålan. Merparten ger alltså mer generella symtom som uppträder i andra delar av kroppen.

Även andra orsaker än dentala material kan ge problem i munhålan- Exempelvis kan brist på vitamin B12 eller järn ge symtom med brännande känsla i tungan, vilket även kvicksilver från amalgam kan ge. 

Uppträder besvären i samband med tandläkarbehandling är det rimligt att anta att besvären beror på dentala material. Det bästa är att ta bort materialet. Om besvären upphör var det med stor sannolikhet tandlagningsmaterialet som orsakade besvären. 

Hos mycket känsliga individer är det klokt att låta patienten pröva materialet i munnen en tid för att se om symtom uppstår. 

Se mer artikeln i  Tandlægebladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)