I en stor översiktsartikel redovisas forskning som visar att allergier mot metaller kan ge många olika symtom. Mer än 50 unika besvär presenteras och artikelförfattarna anser att många av besvären är associerade till allergier mot metaller. Hela kroppen kan således påverkas av allergier mot kvicksilver, titan eller andra metaller.

I tandvården använder man ännu mer metaller än tidigare och ofta flera olika i samma munhåla. En metall kan kroppen kanske klara, men två eller fler kan skapa allvarliga sjukdomssymtom. Delvis beroende på korrosion som uppstår mellan de olika metallerna, vilket orsakar att metalljoner lösgörs och vandrar runt i kroppen.

Bäst är således metallfri tandvård, men eftersom flertalet tandläkare inte förstår detta är det viktigt att själv vara uppmärksam på vad tandläkaren sätter in i tänderna. Fråga när det gäller kronor, broar och proteser om de innehåller metaller. Metallerna kan ha påbränt porslin eller keram och då kanske man själv inte uppmärksammar underliggande skelett av metall. Bäst är helkeramiska material.

I tandvården finns metallfria alternativ för all sorts användning. Hos flertalet tandläkare måste man själv kontrollera vilket eller vilka material tandläkaren väljer. Vet inte tandläkaren det själv så ska det finnas ett datainformationsblad som visar innehållet i materialet.  

Följande diagnoser kan bero på metaller, enligt artikelförfattarna:

 • Alopecia areata, vilket uppträder som fläckvis håravfall, sannolikt beroende på autoimmuna reaktioner triggade av metaller som kvicksilver, nickel, kobolt och krom.
 • Magtarmproblem, med symtom som kramper, illamående och sura uppstötningar. Besvären uppträder i tarmens epitelceller i samband med att man får i sig metaller via kost eller tandfyllningar av metall. Ett exempel som togs upp i artikeln är en kvinna som fick besvär efter insättning av kronor och broar. Tester visade på allergi mot guld, palladium eller zirkonium och samtliga dessa fanns i hennes tänder/munhåla. När metallerna togs bort tillfrisknade personen. 
 • IBS (irritable bowel syndrom) kan i många fall orsakas av metaller. I en studie hade 57 procent av de individer som led av IBS känslighet mot metaller. En kost med låg andel nickel kan minska eller helt ta bort symtomen. 
 • Ulcerös colit (UC) kan också ha att göra med metaller. 60 procent av gruppen med UC hade metallallergi medan 32 procent hade det i kontrollgruppen.
 • Systemisk allergisk kontaktdermatit kan bero på att metalljoner frigörs till vävnaderna. Nickel, kobolt och aluminium är de metaller som man mätt hos personer med kontaktallergier. 
 • Andra systemiska immunsjukdomar är ofta fördröjda och kan ge symtom som hudutslag, reumatisk artrit, kronisk trötthetssyndrom, Sjögrens symtom med mera. Om dessa personer undviker metaller sker ofta förbättringar.

Se mer nyhetsbrev från Melisa
Till forskningsrapporten 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)