I en artikel på DN Debatt uppmanar en statlig utredning att ytterligare en grupp patienter ska få rätt till tandvård som led i en medicinsk behandling. Tandhälsoförbundet anser att alla ska ha rätt till nödvändig tandvård på samma villkor som sjukvården. Undantag leder till att vissa grupper pekas ut och att patienten måste bevisa att hen tillhör gruppen. Det leder till orättvisa, skriver Tandhälsoförbundets ordförande i en replik till artikel på DN-debatt. 

Tandhälsoförbundet anser att alla ska ha rätt till tandvård på samma villkor som sjukvård. Tänderna tillhör kroppen och det finns ingen anledning att göra undantag för dem. Politiskt har det varit svårt att motivera att alla ska betala stora summor för tandvård och därför har ett stort antal undantag införts. Tandvård är gratis för barn och unga vuxna liksom för personer som bor på t.ex. äldreboenden. Fler undantag finns i tandvårdsförordningen beroende på olika diagnoser. Möjlighet finns enligt förordningen att ge patienter som inte klarar att sköta sina tänder tandvård som led i en medicinsk behandling så kallat grönt kort eller F-kort.

Nu föreslår en utredning att även de som blivit utsatta för våld som påverkat tänder och käkar ska få tandvård som led i en medicinsk behandling. Man vill alltså lägga in ytterligare en grupp i tandvårdsförordningen. Tyvärr är just den förordningen mycket rättsosäker då beslut som fattas enligt den inte kan överklagas.

Därmed kan aldrig rättspraxis utvecklas. Istället kan regionens tjänstemän som hanterar förordningen fatta egna beslut och regionerna har också utvecklat mängder av krav för att patienten ska kunna få beslut om tandvård som led i en medicinsk behandling som kraftigt försvårar för patienten. Till saken hör också att dessa undantag som ger patienten rätt till tandvård som led i en medicinsk behandling (läs enligt sjukvårdens högkostnadsskydd) betalas av regionen som kanske här ser en besparingspotential. 

Bättre än undantag för allt fler grupper är att ge alla rätt till tandvård på samma villkor som sjukvården. Då behöver ingen pekas ut, ingen behöver bevisa att den tillhör en viss grupp och byråkratin minskar. En sådan ordning skulle dessutom med stor sannolikhet ge en samhällsekonomisk vinst. I dag vet vi att risken för många sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes med mera ökar om man har dålig tandhälsa. Det handlar om infektioner och inflammationer i munhåla, tänder och käkben.

Att se till så att alla har råd att gå till tandläkaren vid behov blir därmed viktigt för att minska sjukvårdens kostnader. En tidig behandling av karies minskar också risken för förstörda tänder och därmed framtida dyra tandläkarräkningar. Att förebygga är nästan alltid lönsamt. Därför är det viktigt att titta på helheten och att fundera över kostnaderna både för patienten och samhället. 

Inom många områden gör man i dag hälsokostnadsberäkningar och det bör förstås göras även inom tandvården. Det handlar om att titta på vad det kostar att göra åtgärder i ett tidigt stadium inklusive prevention jämfört med att senarelägga tandvården. Därtill ska man beräkna kostnaderna för sjukvården om tandhälsan försämras till följd att man inte går till tandläkaren i tid. Sjukdomar kostar också regioner pengar i form av läkarbesök, provtagningar med mera, vilket också ska räknas in som vad vi betraktar som onödiga kostnader. Ytterligare en aspekt är risk för långvariga sjukskrivningar till följd av sjukdomar som uppstått till följd av dålig tandhälsa. Det vill säga dålig tandhälsa som hade kunnat undvika om patienten fått vård i tid. 

Det handlar inte om lyxtandvård utan bara om att kunna tugga och tillgodogöra sig maten samt att kunna prata, le och skratta utan att behöva skämmas för sitt utseende. Att ha fina tänder är en viktig social fråga. Som det är i dag betalar patienten tiotusentals kronor själv för implantat i käkbenet liksom för kronor, broar och proteser i munhålan. Krämpor i andra delar av kroppen som att gipsa ben eller byta hjärta, höfter och knän är så gott som gratis, vilket är djupt orättvist för den som råkar ha tandhälsoproblem.

Se till att Tandhälsoförbundet får fler medlemmar så vi mer kraftfullt kan driva frågan om tandvård  till samma högkostnadsskydd som sjukvården. 

Till replik på DN-debatt-artikel
Till DN:s debattartikel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)