Ett stort problem för många tandvårdsskadade är att deras symtom inte tas på allvar. Många blir betraktade som inbillningssjuka eller psykiskt sjuka. Forskning om covid-19 har delvis ändrat synsättet och nu kan vi se att mer forskning kommit igång om bland annat utmattningssyndrom liksom andra symtom som kan hänga i länge efter en infektion. Kan forskarna vara något på spåret som kan hjälpa tandvårdsskadade?

När immunförsvaret reagarer kan egentligen vad som helst hända i kroppen och immunförsvaret kan reagera på många olika agens, till exempel virus och bakterier men ockå gifter som kvicksilver och bly. Olika personer får olika symtom och det handlar ofta om liknande symtom som vi vet att amalgamskadade fått och personer som lider av infektioner från rotfyllda tänder. 

Det som nu intresserar forskare är att allvarlig sjukdom efter infektioner kan orsaka fortsatta allvarliga besvär som inte ger med sig. Symtomen betraktas således som reella och inte inbillade. Bara det är ett stort framsteg. Däremot verkar man vara lång från att hitta orsakerna. 

Intressant är att forskare funnit att till exempel covid-19 kan bli allvarligare om man har tandlossning eller början till tandlossning, det vill säga att man förutom viruset även har en stor belastning av bakterier i munhålan. Det i sin tur leder till att man kan fundera över vilken effekt rotfyllda tänder har på hälsan då de alltid är fulla av bakterier. 

Det ligger nära till hands att fundera över olika kombinationer av påfrestningar på kroppen. Eftersom tänderna är en del av kroppen så kommer kanske forskningen i framtiden att mer rikta in sig på kombinationen problem i munhålan och ökad risk för olika sjukdomar.

Även om en sjukdom utlösts av ett virus, en bakterie eller en parasit så kan kombinationen med miljögifter,  metaller som kvicksilver respektive infektioner i käkben eller rotfyllda tänder vara det som orsakar allvarliga symtom och kanske fortsatt sjukdom eller utmattningsproblem. 

Tarmens bakterieflora hyser också intresse bland forskare och det är känt att bakteriefloran förändras vid infektioner och vi vet att till exempel kvicksilver i tarmen också påverkar tarmfloran och kanske och tarmslemhinnans genomsläpplighet. Framtidens forskning kan komma att ta problem i munhålan inklusive metaller och infektioner mer på allvar än hittills.

Läs mer på forskning.no (norska)
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)