Allt fler äldre har kvar sina tänder långt upp i åren, vilket är positivt, men leder också till kariesangrepp. Att äldre har kvar fler tänder än tidigare gör att tandvården belastas hårt. Tandvårdens resurser behöver öka. Dessutom behövs fortbildning inom äldreomsorgen angående behovet av bra tandhälsa. 

Dagens 80-åringar har över 20 egna tänder i munnen, men för bara 20 år sedan hade flertalet äldre helproteser då de saknade tänder. Personal på äldreboenden behövde då bara borsta proteserna och se till att inga matrester fastnade mellan tänderna. I dag är det särskilt viktigt att omsorgs- och vårdpersonal ser till att de äldres munhälsa är bra.

Tyvärr är det svårt att få personalen att borsta de äldres tänder om de inte själva klarar av det, vilket leder till sämre munhälsa med ökad risk för karies med mera. Fortbildning av omsorgspersonal behövs för att de bättre ska kunna utföra god munhygien och för att öka motivationen. 

Mediciner kan snabbt förstöra tänderna och därför gäller det att den enskilda individen är uppmärksam liksom läkare och omsorgspersonal. För den som hamnat på ett boende och kanske är dement är det extra viktigt att personalen sköter munhälsan. Eller om inte det går, att någon nära anhörig tar på sig uppgiften.

Kosten har också stor betydelse, eftersom saliven behöver vitaminer och mineraler för att kunna remineralisera tänderna. Framför allt är det fosfater, magnesium och kalium som behövs. Vitamin D och K samt C är också nödvändigt för en god tandhälsa. Tillskott av dessa ämnen kan behövas.

Mer kompetens och fortbildning av omsorgspersonalen är angeläget angående äldres tandhälsa. Nu när flertalet har tänderna kvar ställs betydligt större krav på hemtjänst- och omsorgspersonal för att äldre ska kunna behålla en bra tandhälsa. 

Till Karolinska institutets forskningsinformation om äldres tandhälsa

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)