Äldre kan ha nedsatt njurfunktion utan att behöva medicineras, visar ny forskning. När forskare undersökte njurarna hos äldre hade många nedsatta funktioner vid jämförelse med yngre personer. Dock var endast kraftigt nedsatt njurfunktion orsak till ökad dödlighet. Äldre kan alltså ha något sämre njurfunktion än yngre utan att behöva medicineras. 

Allvarlig njursvikt ger upphov till symtom som illamående, klåda och trötthet och urinprov visar då på kraftigt nedsatt funktion. Amalgamskadade kan ha problem med njurarna eftersom kvicksilver bland annat utsöndras via dessa och njurarna kan också ackumulera kvicksilver. 

Njurarnas funktion är att rena blodet och ta bort restprodukter. Vätskebalans, upptag av mineraler, bildandet av röda blodkroppar och blodtrycket har också med njurarnas funktion att göra.

Intressant att veta är att dålig njurfunktion gör att kroppen bildar mindre aktivt D-vitamin än normalt och det i sin tur påverkar tarmens upptag av kalk. Även tillgången till fosfater kan påverkas av njurarna. Njursvikt kan därför leda till osteoporos eller benskörhet liksom låga värden av vitamin D3.

Hälften av kvinnor över 80 år har problem med benskörhet. En del av förklaringen kan vara nedsatt njurfunktion samtidigt som kroppen tycks klara sig bra även om njurfunktionen sjunkit sedan man var yngre. 

Se mer kurera.se
Till forskaren Linnea Malmgren, Lunds universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)