En ny äldreomsorgslag är på remiss. Av Tandläkarförbundets svar på remissen framgår att utredningen inte tagit upp äldres tandhälsa på ett korrekt sätt. Tänderna är en del av kroppen och därför är det viktigt att fundera på vilka sjukdomsorsaker som finns i tänderna eller käkarna, vilket Tandläkarförbundet nu uppmärksammar.

Tandhälsan för äldre finns inte reglerad i lagstiftningen och därför är det särskilt angeläget att den kommer att ingå i framtida äldreomsorgslagen. 

Tandläkarförbundet skriver i sitt remissvar bland annat att:
- Kompetens om äldre personers munhälsa behöver stärkas i kommunens vård- och omsorgsprogram 
- Ett strukturerat arbetssätt behövs för att kunna upptäcka äldres tandvårdsbehov och särskilt efter de kommit till vårdboende och efter medicinering
- Samordning och samverkan mellan professioner rörande äldres munhälsa behöver förbättras.

Vidare skriver Tandläkarförbundet i sin remiss att effekterna av dålig munhälsa är många både av medicinsk och social karaktär. Satsningar som görs på äldres munhälsa kan på kort sikt ge positiva ekonomiska effekter på samhällsekonomin. Med det menar Tandläkarförbundet att minskad sjuklighet sannolikt uppträder då tandhälsan förbättras. 

Tf är dock orolig att alltför många får rotfyllningar respektive titanimplantat, vilka båda triggar immunförsvaret och kan orsaka kroniska symtom. Bra tandvård är viktigt, men det måste ske med hänsyn till äldres hälsa och inte bara som i dag att man tittar på hållfasthet. 
Se Tandläkarförbundets artikel i Senioren angående äldreomsorgslagen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)