Många fördelar finns med AI teknik i tandvården, men det finns också nackdelar och problem. Positivt är att diagnostiseringen kan bli mer träffsäker med AI då stora mängder data kan behandlas. Detta i sin tur kan förbättra det förebyggande arbetet genom tidig upptäckt av problem. Hade AI funnits då så många blev sjuka av amalgamfyllningar hade sannolikt amalgamet försvunnit tidigare. Detsamma gäller rotfyllningar och mycket annat i tandvården som kan orsaka problem för patienten och där det finns publicerade forskningsartiklar.

I första hand handlar diskussionen om att nya AI-verktyget kan komma att förbättra  diagnostik och behandling och särskilt gäller det i komplicerade fall där större mängder data kan förbättra beslutsfattandet, Att ligga i framkant i världen gällande AI-analys och tandhälsa kan i framtiden utgöra en konkurrensfördel, vilket är anledningen till satsningar på att utveckla AI förekommer i länder världen över. Nedan finns en artikel som redovisar de norska satsningarna och i Dental Tribune finns en artikel som beskriver hur området utvecklas i Indien. Se också länkar till flera olika böcker inom området. 

Vi står inför stora revolutionerande användningar av artificiell intelligens. Inom tandvården är det särskilt intressant då många av behandlingarna saknar evidence (ca 10 % av tandvårdens behandlingar är evidensbaserade resten är i bästa fall beprövad erfarenhet) och att då kunna hantera större mängder data kan bli mycket intressant. 

För tandläkarna kan användning av artificiell intelligens påverka arbetet i både negativ och positiv riktning. Sannolikt gäller det för tandläkarna att var pålästa och att deras fackliga organisationer verkligen hänger med för att styra utvecklingen så den blir hanterbar i ett mänskligt perspektiv. Detsamma gäller patientorganisationerna inklusive Tandhälsoförbundet.

Risk finns alltid när tekniken tar över att varken professionen eller patienterna får undanskymda roller. Tekniken får inte ta över utan vi måste själva kunna styra den. 

Av artikeln i Dental Tribune framgår att man i Indien anser att inte bara diagnostik och behandling kan förbättras utan att även fortbildning av patienter och deras engagemang i behandlingen kan öka och få större betydelse. Genom att öka träffsäkerheten när det gäller att t.ex. avläsa röntgenbilder med mera kan kostnaderna minska.  

 

Till artikeln om norska satsningarna
Till översiktsartikel i Dental Tribune (engelska)
Till vetenskaplig publikation i ämnet (engelska)

Flera böcker inom området finns (engelska) t.ex.:
Artificial Intelligence in Dentistry. A manual for future dentistry
Artificial intelligence in dentistry
Artificial intelligence in Orthodontics

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)