Kvicksilvers huvudsakliga effekt på kroppen utgörs av problem med antioxidantsystem. Detta i sin tur tycks leda till påverkan på signalsystemet, aktiviteter hos proteiner/enzymer och påverkan på generna. Allt detta leder till olika effekter i form av förgiftning och påverkar hela kroppens biokemi. 

Människor exponeras för elementärt kvicksilver från amalgamfyllningar och småskalig guldutvinning. Mellan 1975 och 2012 ökade nivåerna av kvicksilver i urinen närmare tio gånger hos tandvårdspersonal.

Kvicksilverånga är en liten molekyl som lätt förångas och kommer oftast in via andningsvägarna och tas upp i blodet. Den har förmåga att tränga in i genom blodhjärnbarriären och väl inne i hjärnan oxiderar elementärt kvicksilver till positivt laddade kvicksilverjoner och får då svårt att tränga ut igen. Då lagras kvicksilver i hjärnan och kanske även i andra organ. 

Ökad oxidativ stress och påverkan på kalciumbalansen är de viktigaste och mest kritiska mekanismerna bakom kvicksilvers effekter på kroppen. Men många andra effekter uppträder också.

Akut förgiftning slår på nervsystemet, immunstystemet ovh njurarna. Akut förgiftning av kvicksilverånga (exempelvis hos tandläkaren) ger upphov till magbesvär, illamående och kräkningar i det akuta skedet. Tandhälsoförbundet (Tf) anser att åtminstone akut förgiftning ska behandlas med DMSA eller andra kelerande medel. 

Kvicksilver är också ett ämne som gärna binds till DNA, det vill säga arvsmassan. I sådana skeden kan det påverka och ge epigenetiska effekter, det vill säga sätta på eller stänga av gener vilket kan påverka bildning av proteiner och enzymer. Av den artikel som citeras framgår vilka gener som kan påverkas av kvicksilver. Bland annat tycks det påverka avgiftningsenerna.

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)