Ledare

Måndagen den 7 april i år väcktes vi av den oerhörda slutsatsen att amalgam är ofarligt. Denna information gick ut i Ekot varje hel och halvtimme och på text-tv. Jag ringde omgående Anna Hernek på Dagens Eko och ifrågasatte hur de kan gå ut med sådana uppenbara lögner. De närmaste timmarna rådde en febril aktivitet. Alla som kunde agera gjorde det. Vi såg till att vi hade korrekt underlag för att kunna kritisera rapporten.

Vi var sedan igång nästan dygnet runt för att få rätsida på eländet. TV4 ringde och bad mig delta i ett debattinslag. Plötsligt ansåg man att det räckte med Maths Berlin. Han fick allt nödvändigt underlag som vi hade fått fram under dagen. Tyvärr missade vi där en solklar chans att få ut vårt budskap som organisation.

Vi lät översätta hela pressmeddelandet så att vi hade absolut korrekt information. Vi deltog i radiointervjuer samt hade kontakter med TV och radio, förutom alla de förtvivlade medlemmar som ringde, helt uppgivna.

Faktum är: Amalgamtillverkaren Degussa har betalat 600 000 Euro till Stifterverband = snacka om köpt forskning! Trots det kan vi tacka reportern Eurenius för att han har vinklat rapporten som han gjort. På det viset blev amalgamfrågan aktuell för alla de journalister som länge påstått att frågan är avklarad.

Anledningen till rapporten

Den tyska studien inleddes 1996 med att man fick svar av 4700 patienter angående amalgamrelaterade besvär, då Degussa hade stämts av 1500 patienter som blivit sjuka av amalgamet. Degussa flyttade då snabbt sin amalgamtillverkning till ett annat icke EU-land, då man riskerade skadeståndsprocesser.

Degussa har under många år stöttat Stifterverband med stora ekonomiska bidrag och professor Felcht är styrelseledamot både i Degussa och Stifterverband. De senare stod för rapporteringen av nyheterna om amalgam.

För att få veta mer om kopplingarna finns mycket att hämta genom att Googla på ?Degussa Stifterverband?, där finns 3600 träffar. Degussa tog bl.a. under krigsåren till vara på guld och amalgam från koncentrationslägren!

Ekonomiska intressen styr

Hur stora intressen som står på spel kan man ana sig till när en svensk reporter lånar sig till att okritiskt lämna uppgifter, som vid närmare granskning visar sig vara felaktiga. För amalgamlobbyns del blev det storslam genom att nyheten spreds varje hel och halvtimme under ett dygn. Vi har självklart förklarat för alla som kontaktade oss att uppgifterna inte stämde och borde betraktas som den bluff de är.

Uppdaterad svensk forskning ger andra resultat

Uppgifterna från Tyskland går helt emot de senaste vetenskapliga studierna som gjorts i den statliga utredningen SOU 2003:53, där professor Maths Berlins slutsatser efter granskning blev att ?det finns ingen säker nedre gräns? när det gäller påverkan av kvicksilver, samt att alla läkare vid oklara sjukdomstillstånd bör ta kvicksilverbelastningen från amalgam i beaktande. Detta innebär att många patienter, som idag symtombehandlas skulle kunna få förbättrad hälsa med rätt åtgärder, sanering från amalgam och andra metaller. Kvicksilver läcker alltid från fyllningarna och fastnar i njurar, nervbanor och andra organ. Kvicksilvret kan inte frias på detta lättvindiga och felaktiga sätt som nu skett.

*Erfarenheter från HET-projektet *

I den senaste utredningen (HET-projektet) visades att de tandvårdssjuka är sjuka i genomsnitt 12 år! Kunskap om orsaken till ohälsan kommer inte från den offentliga vården utan från Tf och via de få privata vårdgivare som har satt sig in i problematiken. Dessa räddar liv och sparar miljarder till statskassan. Hur de nya sjukvårdsreglerna kommer att slå emot de enskilda människorna som förnekas rätt vård, kommer vi tyvärr att se resultaten av inom kort tid. Att en del vulgär propaganda från visst håll gör gällande att många sjuka är inbillningssjuka, beror till stor del på att Läkartidningen och andra öppet visat att de inte är vetenskapligt uppdaterade. Genom att i stort uppslagna artiklar påstå att amalgamsjuka, kronisk trötthet, elöverkänslighet m.m. inte finns har dessa krafter undergrävt ekonomin och tilltron till vården samt förlänger sjukperioder in absurdum.

Aktieägarnas intressen tydligen viktigare

Kan någon förklara varför man från visst håll anser att det har större marknadsvärde att rädda ekonomiska intressen i dentalindustrin än att ge de svårt sjuka en chans till bättre hälsa och livskvalitet?

Vilket ansvar har media för att de inte granskade källorna till den stort uppslagna ?sanningen? om amalgamets påstådda riskfrihet, just när Sverige avser att förbjuda kvicksilver och därmed amalgamet?

I samband med Dagens Ekos nyhetsförmedling, när vi inte fick rättelse, sändes nedanstående mail. Vi har fått svaret att Ekoredaktionen inte dementerar på beställning.

Till:
Sveriges Radio AB
Anna Hernek
105 10 STOCKHOLM

*Krav på Dagens Eko *

Tf kräver att Dagens Eko omgående ger en lika kraftfull dementi till påståendet om amalgamets riskfrihet som den planterade nyheten. Denna gick ut i alla nyhetssändningar varje hel och halvtimme den 7 april 2008. Påståendet att man i Tyskland i 12 år hade följt 5000 patienter som varit förmodat sjuka av amalgam var planterat av amalgamtillverkaren Degussa. I det pressmeddelande som gick ut den 4 april 2008 från tyska Stifterverband och i det material som presenterades kunde amalgam inte frias! Det fanns tydliga bevis för påverkan på cellnivå, på lymfocyter.

De två små undersökningar som verkligen gjorts på 90 respektive 140 patienter visade tvärtom att även ?friska? amalgambärare blev av med symtom då fyllningarna togs bort. Degussas stora ekonomiska intresse ? 600.000 Euro till Stifterverband ? förklarar varför man vinklat rapporten och det faktum att företaget sedan 1996 har en skadeståndsprocess hängande över sig. Med ett förbud i Norge och Sverige blir det allt större chans att patienterna i Tyskland kan sätta press på Degussa. Samarbete med patientorganisationen finns inte dokumenterad, snarare kan man tyda det stora bortfallet av patienter under utredningstiden som ett resultat av missnöje med inriktningen på forskningen. Det finns däremot i Sverige en sammanställning gjord 2003 av 23 studier med över 4723 patienter som visar att rätt sanering av amalgam och andra metaller ger betydande hälsoförbättringar. Den nyheten skulle ha ett större värde än en efterapning av tobaksindustrins lobbying att det saknas vetenskapliga bevis för amalgamets skadlighet.

Ekonomiska och förment vetenskapliga utspel i en tidsmässigt avgörande period måste kontrolleras mycket noga innan dessa basuneras ut som sanningar i det största nyhetsmediet i Sverige.

För Tandvårdsskadeförbundets medlemmar, som verkligen har upplevt skadorna från sin kvicksilverbelastning av amalgamet.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)