Ledare

I USA är en omsvängning i amalgamfrågan på gång. FDA har på sin hemsida bl.a. skrivit att kvicksilver från amalgam kan ge neurotoxiska effekter på foster och barn. En omklassificering är också på gång av amalgam som dentalt material. Det innebär att inom ett år kommer tandläkare som använder amalgam att vara tvungna att berätta om dess hälsorisker. Eventuellt kan det också komma att införas tydliga restriktioner eller förbud för användning av amalgam.

Tandvårdsskadeförbundet vill nu ha besked i följande frågor:

1. Hur kommer Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att informera om amalgam?

 • Ingen av myndigheterna har i dag information om hälsorisker av amalgam.
 • Trots att det finns en rekommendation att amalgam inte ska användas på gravida kvinnor ges ingen information till tandläkarna om orsakerna till detta.
 • Inte heller får gravida kvinnor information på mödravårdscentralerna om riskerna med amalgam under graviditeten.
 • Ingen information erbjuds allmänheten eller läkare/tandläkare om vilka biverkningar amalgam kan ge känsliga individer.

2. Hur kommer Socialstyrelsen att agera för att förbättra möjligheterna att säkert sanera amalgam?

 • Omkring 74 procent av den vuxna befolkningen har fortfarande amalgam i munnen (SOU 2003:53). Information om att amalgam kan ge neurotoxiska effekter innebär att fler kommer att byta ut sitt amalgam.
 • Felaktig sanering kan innebära stora hälsorisker då betydande mängder kvicksilver kan andas in under borttagningsfasen. Av medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet uppger 30 procent att de tvingats genomgå mer än ett fyllningsbyte till följd av felaktig sanering.
 • Ingen tandläkarhögskola lär ut eller fortbildar om hur amalgam saneras på ett säkert sätt och mycket få tandläkare i Sverige har sådan kunskap. Fler tandläkare behöver lära sig att sanera amalgam säkert.
 • Information behövs om möjligheterna till fyllningsbyten som en del i en medicinsk rehabilitering till personer som är långvarigt sjuka och som lider av neurologiska problem.
 • Även läkare behöver fortbildning i diagnostisering av biverkningar från dentala material för att kunna hjälpa drabbade patienter. För flertalet medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet har det dröjt 12-20 år innan orsaken till deras besvär uppmärksammats. Endast i omkring 10 procent av fallen har en läkare eller tandläkare ställt diagnosen.

3. Hur kommer Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att ompröva amalgamet som dentalt material och vilken information om alternativen kommer att ges?

 • I samband med att USA och FDA bedömer att amalgam innebär risker för känsliga individer behövs också en omprövning av Socialstyrelsens ställningstagande som är från 1998 (SOSFS 1998:3).
 • Tandvårdsskadeförbundet har under mer än 30 år krävt att amalgam ska förbjudas.
 • Tandvårdsskadeförbundet har under lång tid krävt att information ska ges om biverkningar av amalgam och särskilt har detta gällt till tandvårdspersonal och till gravida kvinnor. Sådan officiell information saknas fortfarande.
 • Individer som är känsliga för amalgam är också oftast känsliga för annat och särskilt gäller detta andra metaller. Därför behövs bättre information och utbildning till läkare och tandläkare om potentiella biverkningar av andra dentala material. Det behövs också ett professionellt skött biverkningsregister för dentala material med resultat som är tillgängliga för både allmänheten och professionen. Trollhättan 2008-08-21
« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)