Ledare

Ännu ett år lider mot sitt slut och vi i förbundsstyrelsen fortsätter att kämpa på många olika nivåer för att de, som insjuknat av olika tandvårdsmaterial, ska få den hjälp i vården som alla ska vara berättigade till.

För att uppnå resultat krävs dock, att regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ser till att de beslut som tagits efterlevs. På sidan 5 i denna tidning redovisas vår uppvaktning av socialdepartementet i oktober 2008, samt de krav som då framfördes. Det är frågor som vi ständigt har behövt återkomma till, därför att man i vården inte velat efterleva tagna beslut.

När det gäller Tandvårdsförordningen, SOSFS 1998:1338, är det oerhört viktigt att påpeka, att denna förordning gäller oavsett att den nya tandvårdsreformen tillkommit. Den som påstår något annat är dåligt påläst, enligt socialdepartementet. Vi har begärt att socialdepartementet snarast klargör för både SKL och övriga vårdgivare, att ?Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling? fortfarande gäller. För att Tf:s medlemmar ska kunna kräva denna rätt, publiceras de för oss aktuella delarna i förordningen, på annan plats i Tf-bladet (se sidan 27).

Överläggningen skedde i positiv anda och planerat är, att vi ska samarbeta kring någon form av informationsmöte på nyåret. Samtidigt kommer projektledaren i HET-projektet, Ann-Marie Lidmark, att regionalt informera läkare och tandläkare om resultaten av detta projekt. Det stora bekymret idag är den desinformation, som får utrymme i fackpress och media.

Trots USA:s svängning i amalgamfrågan (se Tf-bladet nr 3/2008, ledaren), där man på Food and Drug Administration (FDA) nu kommer att tvinga tandläkarna att informera sina patienter om hälsorisker med amalgam, inte minst när det gäller kvicksilvers övergång från moder till foster, har man, i samband med tandläkarstämman i Stockholm i september 2008, uppenbarligen valt att inte informera om detta.

Vid denna världskongress, där FDI (den internationella tandläkarorganisationen) medverkade från USA, hade man ?glömt? att ta upp det pionjärarbete som utförts, framförallt i Sverige, av enskilda tandläkare som förstått att amalgam och andra metaller skadar patienterna. De nya arbetsmetoder, som tagits fram när det gäller metallfria material, är ett sådant område som kommer starkt.

Det, som måste bli mer fokus på, är alla de patienter som har dolda infektioner i käkben efter att ha fått rotfyllningar, liksom de patienter, som har ischemiska nekroser i käkregionen (NICO). I dagsläget finns det ingen vård för dem att få, eftersom man negligerar detta stora problem och inte minst har agerat på ett förfärligt sätt mot de tandläkare som försökt hjälpa patienterna.

Men tack vare gåvor från enskilda medlemmar har vi fått möjlighet att stötta ekonomiskt vid sådana här uppenbara övergrepp från myndigheternas sida. I ett aktuellt fall har Tf därför beslutat att bidra till rättegångskostnaderna för en tandläkare så att viktiga erfarenheter på nytt kan tas i anspråk.

HSAN:s agerande mot tandläkare och läkare som hjälper patienterna är skamligt, men en följd av den förlegade utbildningen från mitten av 80-talet. De tandläkare, som enligt riksdagsbeslutet skulle få information om hur de bäst kunde hjälpa patienterna, utsattes istället för en 14 dagars ?utbildning? där man påstod att patienterna hade ?problem en våning högre upp?.

Trots att alla vetenskapliga fakta har radats upp och erfarenheten finns både inom Tf och IAOMT, så finns det fortfarande vårdgivare, som inte har kommit längre kunskapsmässigt än att de tror på dessa lögner. Vi hoppas och tror att rättvisan och kunskapen ska segra.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)