Ledare

Ibland överträffar verkligheten dikten. I sagan om mannen som lämnade in ett tyg till skräddaren för att få en rock sydd ? så ?bidde det ingen rock?. ?Vad bidde det då, Mäster Skräddare? Ack jo, det bidde ett par vantar?!

När det gäller vårt s.k. samarbete med Socialstyrelsen (SoS) om fördelningen av de 10 miljoner kronorna för bättre vård, behandling och diagnoser till tandvårdssjuka av amalgam och andra dentala material har SoS skamligt beslutat om en fördelning som ger medel till endast två projekt för 1,3 miljoner kronor, som är i linje med regeringens beslut. Detta gäller dels ett projekt till Mälardalens Högskola som avser att ta reda på hur läkare och tandläkare informeras i amalgamfrågan, dels ett projekt till Institutionen för Miljömedicin vid Karolinska Institutet med projekttiteln ?Multicenterstudie av Hg-relaterade effekter hos patienter som genomgår fyllningsbyten enligt Tandvårdsförordningen? med professor Maths Berling som tyngsta namn. Av Maths Berlins ansökan för 9 miljoner kronor har endast 1 miljon kronor tilldelats, vilket innebär att detta program troligtvis inte kan utföras.

Resten av pengarna går till våra värsta motståndare, de som under alla år har förnekat problemen, har förföljt och förnedrat patienterna. Det finns en gemensam nämnare för dessa. De kan inte, vill inte och har inget samarbete med Tf, vilket var ett krav från regeringens sida. Detta kringgår de som söker genom att t.ex. kontakta Astma- och Allergiförbundet och KOL-föreningen, där en tidigare tandläkare är kontaktperson!

Så illa kan det gå när regeringen låter bocken bli trädgårdsmästare!

För de 10 miljoner kronorna hade vi inom Tfs regi kunnat bota, lindra och hjälpa tusentals människor till bättre hälsa. Men SoS tycks ha större intresse av att fortsätta att förneka att kvicksilver och andra gifter inte är naturligt förekommande i människokroppen och att denna belastning kan ge skador.

Tf har naturligtvis reserverat sig mot beslutet. Vi har skrivit till både SoS ledning och regeringen och har tillsammans med Amalgamskadefon- den begärt att få träffa ansvariga i regeringen så snart som möjligt. Nedan följer ett av alla de brev som gått till regeringen. Nu väntar vi på fortsättningen.

Vem lyfter ut motspänstiga tjänstemän och ser till att regeringsbeslut efterlevs?

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)