Ledare

Nu är det riktigt spännande tider, det finns tecken som tyder på att vi efter 30 år kanske når målet om ett kvicksilverförbud. Den svenska regeringen har till EU anmält att man har för avsikt att förbjuda hantering, införsel och utförsel av kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver ingår.

Kvicksilver skulle inte få släppas ut på den svenska marknaden och inte heller användas i Sverige. Detta skulle innebära att amalgamet genom detta kvicksilverförbud försvinner ur tandvården.

Sjukhustandläkare undantas till 2009

Det enda undantaget är att sjukhustandläkarna under en övergångsperiod får använda amalgam fram till sista december 2009. Även detta är en liten seger för Tf.

Sjukhustandläkarna har slagits för att få fortsätta betydligt längre.

I direktivet från Kemikalieinspektionen punkt 10 gäller ?Dentalt amalgam för användning inom sjukhustandvården på VUXNA patienter när särskilda medicinska skäl föreligger så att andra behandlingsmetoder inte kan användas med ett tillräckligt bra resultat efter bedömning i det ENSKILDA fallet?.

Tf:s synpunkter har beaktats

Detta innebär att vi som medlemsorganisation måste försöka informera om denna skärpning för sjukhustandvården. Det finns tandläkare inom sjukhustandvården som i mer än 10 år har klarat alla sina patienter utan amalgam, medan en grupp slagits i alla instanser för att få rätt att behålla amalgamet.

Resultatet är en kompromiss som så mycket annat. Tf hävdade i våra överläggningar med Kemikalieinspektionen och andra att man i sjukhustandvården då skulle bli tvungen att dels motivera skriftligt, dels undersöka patienternas medicinska status både före och efter tandvårdsbehandlingen. Så som direktivet har utformats ser vi att man tagit hänsyn till Tf:s synpunkter.

Fortsatt arbete nödvändigt

Problemen kvarstår tyvärr även efter ett amalgamstopp. Vi har en befolkning som har den största kvicksilverbelastningen i världen. Det användes tonvis med amalgam i Sverige fram till slutet av 70-talet. Detta går människorna runt med och man tuggar i sig kvicksilver varje gång man biter i ett äpple, äter eller t.ex. gnisslar tänder.

Ingen lågdosexponering

Det cirkulerar dessutom helt felaktiga uppgifter om mängden kvicksilver hos en amalgambärare. Krematorieföreningen tror att man har att göra med 3-5 gram kvicksilver från de avlidna. Vi äldre tandsköterskor, som har vägt upp, bearbetat och knådat kvicksilver och pulver till amalgam, vet att vikten på dessa amalgamfyllningar sällan underskred 3-5 gram för en enskild fyllning. De patienter som exempelvis hade alla kindtänder lagade hade minst tre gånger så mycket amalgam i en kvadrant (fjärdedel) av tänderna. Lågt räknat 15-20 gram kvicksilver gånger fyra. Det kan innebära 60 gram rent kvicksilver i en enda mun. Man inser snart att det inte är fråga om lågdosexponering av kvicksilver.

När man ser hur Kemikalieinspektionen medger undantag för viss typ av kvicksilver, exempelvis i vissa mätinstrument och för analysmetoder, då rör det sig om mycket små mängder.

Falsk information

Vi kan konstatera att amalgamförespråkarna aldrig har haft tillräckligt tungt motstånd när det gäller påstående om vikt och mängd använt amalgam per patient. De tandsköterskor som varit tillräckligt insatta i frågan har inte fått komma till tals. Vid intervjuer med många hundra tandsköterskor vet jag att det rörde sig om mycket större mängd viktmässigt än vad som cirkulerat hos bland andra Socialstyrelsen.

Vid ett tillfälle tog jag upp den frågan med dåvarande medicinalrådet Agneta Ekman. Hon förnekade defi nitivt att uppgiften om 0,6 gram kom från Socialstyrelsen. Genom efterfrågningar har det framkommit att uppgiften lämnats till myndigheterna av en dentalfirma!

Åter visar det sig att man satt tilltro till personer som varken har haft den praktiska kunskapen eller intresse av att lämna sanningsenliga uppgifter.

Farligt arbete

I mina efterforskningar, när det gäller tandsköterskornas arbetssituation fann jag en förordning från 14/6 1929, där arbete med kvicksilver och amalgam skulle betraktas som farligt arbete! I beslut efter beslut har regeringar och riksdag förstått att arbete med vissa giftiga ämnen, krävt extraordinära åtgärder.Arbetarskyddsstyrelsen (ASS), numera Arbetsmiljöverket, skulle självklart ha utfärdat föreskrifter för dem som arbetat med kvicksilver.

Vid kontakt med ASS 1988 fick jag beskedet att ASS hade utfärdat föreskrifter för arbetet med bly 1956 och för kadmium 1986. Men för kvicksilver fanns inga föreskrifter och finns inte ännu. Råd och anvisningar gäller inte juridiskt och har inte de tvingande krav som föreskrifter har. Alltså måste man konstatera att lagar som instiftats i början av 1900-talet inte ens har uppfyllts på 2000-talet!

Uppföljning och kontroll saknas, revision behövs

Frågan är om vi har tillräckligt tuffa regeringar som följer upp de beslut som tas, när den här sortens fl agranta underlåtenheter kan pågå i sekler.

När det gäller de tandvårdssjuka har vi sett att bedömningstandläkarna och andra vårdgivare anser att de kan strunta i vad riksdag och regering beslutat! Uppenbarligen har dessa kunnat agera så fel med de överordnade myndigheternas goda minne.

Det borde bli nyordning även på denna punkt särskilt om regeringen verkligen vill få till stånd förändringar när det gäller ohälsan.

Sjuk och aktivitetsersättning

I debatten har regeringen och försäkringskassan slagit fast att unga män i 20-30 års ålder med ADHD, DAMP, och andra diagnoser idag blir ?förtidspensionerade? utan annan hjälp än psykologstöd, om ens det.

Om man tog deras fosterpåverkan av kvicksilver i beaktande samt enstaka amalgamfyllningar och eventuella vacciner med i diagnosunderlaget, skulle situationen kunna förbättras. Om man gav relevant medicinsk vård, såg till att deras immunförsvar förbättrades och använde sig av de erfarenheter som bl.a. finns i USA när det gäller autistiska barn och avgiftning, så kanske många kan bli arbetsföra igen.

Då gäller, som i alla andra sammanhang, att prestigen måste släppas, nya kunskaper tas tillvara och framför allt att patientorganisationerna får vara med i ett tidigt skede för att inte tappa bort kunskap.

2008 kanske ett bättre år för människor och miljö

Går beslutet om kvicksilverförbud igenom även i EU ? då har vi alla i Tandvårdsskadeförbundet gjort mänskligheten en stor tjänst. Då kan vi känna att allt slit, ifrågasättande, idiotförklaringar och övergrepp som skett under åren, ändå har gett resultat. Då kan vi se framtiden an och fortsätta arbeta för dem som kommer att behöva vår hjälp och vårt stöd i många år framåt. Tf behövs och Du behövs som medlem och pådrivare.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)