Ledare

Tandvårdsskadeförbundet välkomnar regeringens beslut att förbjuda all amalgamanvändning från 1 juni 2009. Men nu måste amalgamskandalens fulla omfattning komma upp i ljuset!

Problemet är inte löst i och med förbudet. Slutsatserna från flera utredningar, t.ex. Forskningsrådsnämnden 1998 och Dentalmaterialutredningen 2003, om kvicksilverskadornas omfattning, måste nu ges högsta prioritet.

Det räcker inte med att förbjuda användningen av amalgam, så länge som befolkningen i Sverige går omkring med tonvis av kvicksilver i sina tänder. Detta nervgift skadar både bäraren och går dessutom över till foster från moderns fyllningar. Experterna varnar för att kvicksilvret från amalgamfyllningar kan ligga bakom immunologiskt betingade sjukdomar.

Eftersom vården inte har tagit hänsyn till denna giftbelastning blir många tiotusentals människor feldiagnostiserade, ofta med psykiatriska diagnoser. Vanligt är också diagnoser som fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, utbrändhet eller neurologiska diagnoser.

Från vår sida har vi 30 års erfarenhet av hur man bäst kan avlägsna amalgamet utan att ytterligare försämra patienternas status. Den kunskapen måste nu tas tillvara för att minska lidandet, förbättra ohälsotalen och minska samhällskostnaderna för vård, onödiga sjukskrivningar, liksom kostnaderna för amalgambetingade miljöåtgärder. Miljöministern pekar på problemen vid kremeringar, men lakvatten från kyrkogårdar och tungmetallkontaminerat rötslam är också en del av konsekvenserna av amalgamanvändningen. Det är ett gigantiskt saneringsarbete som ligger framför oss på många plan.

Kunskapsförmedling om de toxikologiska effekterna för individen på kort och lång sikt, måste främst ut i hela vården. Kvicksilverförbudet måste gälla all verksamhet.

Att en del sjukhustandläkare krävt ett undantag från förbudet, beror uppenbarligen på att dessa tandläkare antingen saknar kompetens eller att de medvetet struntar i effekterna för de vuxna, svårt sjuka patienterna.

Naturligtvis ska inte sjuka människor utsättas för ett av våra värsta nervgifter! Nu är det hög tid att samtliga landsting och regioner efterlever de beslut som tagits när det gäller möjlighet att sanera inom Hälso- och sjukvårdens ramar. Kunskaperna om hur detta görs så riskfritt som möjligt har vi i Tandvårdsskadeförbundet. Vi delar gärna med oss av den erfarenheten.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)