Artiklar

Man har i åtskilliga studier sett att avlidna Alzheimer’s demens patienter har en rad tecken på ökad aktivitet av fria radikaler i hjärnan.

Vad som orsakat radikalerna finns emellertid ingen samstämmighet om. Tungmetaller och/eller andra gifter är en möjlighet. Brist på antioxidant-vitaminer försämrar försvaret mot tungmetaller och kan i sig självt leda till att hjärnan åldras fortare.

Man har försökt att ge patienter med begynnande demens stora tillskott av vitamin E (2000 mg/dag) plus en anti-Parkinson medicin och fått en påtaglig fördröjning av sjukdomsprocessen. Men det är troligen ett alldeles för sent stadium att ingripa. Antioxidanter skall finnas på plats hela livet för att förhindra skadeeffekter av fria radikaler.

Studie

En första studie för att belysa frågan har nu gjorts i USA. Man valde därvid ut en grupp friska 65-åringar utan tecken på demens eller minnesstörningar (633 personer) och undersökte om de intog multivitamintabletter eller större mängder av vitamin E och/eller vitamin C.

Multi-tabletterna innehöll ca 30 mg E och 60 mg C. Extra tillskotten va-rierade mellan 200-800 mg E och mer än 500 mg för C.

Därefter följdes försöks- och kon-trollgrupp under i medeltal 4,3 år. I extra-vitamingruppen inträffade inget fall av Alzheimer’s demens. Om vitaminerna inte haft någon effekt skulle man förväntat 3,9 fall i vitamin-E gruppen och 3,3 i vitamin-C gruppen. Multivitamintabletter hade inte tillräckligt skyddande effekt och gav ingen minskning i antalet fall. Man kan notera att den skyddande effekten uppkom om man antingen åt 500 mg C-vitamin eller mer alternativt över 200 mg vitamin E eller båda två. Det är känt från anti-oxidantkemin att vitamin C sparar på kroppens vitamin-E förråd och att det normala intaget med födan således bör räcka bättre om man intar C-vitamin.

E-vitamin är ganska dyrt men C-vitamin är billigt, speciellt om man köper det i pulverform som askorbin-syra eller natriumaskorbat. Det senare är inte surt.

Var och en får avgöra om han/hon ska vänta 10 år på att resultaten bekräftas och ytterligare 10 år på att myndigheter rekommenderar extra intag innan man avgör om man ska äta mer vitaminer.

Refererad artikel: Vitamin E and vitamin C supplement use and risk of incidence for Alzheimer disease. Morris MC et al. Alzheimer Disease and Associated Disorders vol. 12, 1998,121-126

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)