Artiklar

“Här har vi ett internationellt företag som kämpar för att utöka sin vinst i ett monetärt system. Deras motiv för att starta en pandemi med ett virus som de har vaccin för är uppenbart.”

Kan vi lita på någon som tjänar på vaccinet?

Artikel av Marcus Nordquist publicerad 24 nov kl. 10.56:

CBS 60 Minutes om det föregående utbrottet av svininfluensa 1976. Den gången dog 300 människor av vaccinet och 1(!) person av själva influensan. 4 000 personer stämde medicinföretagen för skador de fick av vaccinet.

Nu är det 2009 och media är återigen överens om att den hemska influensan kommer ta liv och folk springer hysteriskt runt i cirklar i rädsla för den nya globala “dödliga” svininfluensan. Den svenska regeringen köpte två doser per invånare trots att läkemedelsverket tydligt har meddelat att en dos räcker och vidare förklarat att det är onödigt att utsätta människor för en andra dos på grund av biverkningarna.DN 2009-11-06

Detta till trots så hamnade den svenska fakturan slutligen på ett belopp omkring 1,3 miljarder kronor och Glaxo Smithkline som utvecklar vaccinet har gjort en enorm vinst över hela världen. Regeringar världen över har beställt 150 miljoner doser tillsammans, och det bara ifrån Glaxo Smithkline. Det är också viktigt att komma ihåg att Glaxo Smithkline är inte ensamma i deras mission för att “rädda världen”. En hel del andra företag deltar också i svininfluensaspelet. Ett av de företagen är Baxter International som patenterade sitt vaccin mot svininfluensan i augusti 2008 (ungefär sju månader innan det första rapporterade fallet av svininfluensan, enligt Global Research).

Baxter International, som de flesta nog aldrig har hört talas om, är samma företag som släppte fågelinfluensaviruset i sitt vaccin ifrån ett av deras laboratorium i Orth an der Donau i Österrike. Den kontaminerade produkten som släpptes innehöll både H5N1 (fågelinfluensaviruset) och det säsongsbaserade viruset H3N2. H5N1 påverkar inte människor nämnvärt medan H3N2 smittar otroligt lätt. Kombinerade utgör de en stor risk för att starta en epidemi eller pandemi. The Canadian press skrev i februari 2009:

“Ifall någon som exponerades för en blandning av de två samtidigt infekterades av båda sorterna, skulle han eller hon ha kunnat fungera som en inkubator för ett hybridvirus med egenskapen att lätt kunna överföras till andra människor”.

Det vaccinet var i stort sett ett recept för att starta en pandemi.

Tyvärr och av någon anledning så har originalartikeln blivit borttagen ifrån Google och andra medielagringstjänster men den finns fortfarande tillgänglig på CTV News hemsida Baxter admits flu product contained live bird flu virus).

Naturligtvis gick Baxter International ut med meddelandet att ett “misstag” hade begåtts när de blandade de två sorterna av influensavirus och skeppade det till 18 länder. Baxter International är skyldiga enligt lag att följa de restriktioner och regler som gäller enligt BSL3 (Biosäkerhetsnivå 3) som är en samling av säkerhetsprotokoll som finns för att förhindra just den här typen av “incidenter”
Läs mer om detta på Konane’s Blog.

Wikipedia skriver följande om BSL3:

“Laboratoriepersonal är tränade i hanteringen av patogena och potentiellt farliga agenter, och är handledda av kompetenta forskare som har erfarenhet av arbete med dessa agenter. Det här anses vara en neutral eller varm zon. Alla procedurer som involverar manipulation av infekterat material genomförs inom biologiska säkerhetskabinetter eller andra säkra fysiska behållare, eller av personal som bär skyddskläder och utrustning. Laboratoriet har speciella ingenjörs- och designegenskaper.”

Den stora frågan är: Hur kunde det här hända?

Liksom med andra liknande ämnen kan man aldrig vara riktigt säker men alla tecken pekar definitivt i samma riktning. Här har vi ett internationellt företag som kämpar för att utöka sin vinst i ett monetärt system. Deras motiv för att starta en pandemi med ett virus som de har vaccin för är uppenbart. Betänk också att säkerhetsnivån som företaget enligt lag måste följa specifikt ska förhindra den här typen av misstag.

Nu, ungefär ett år senare har vi en ny pandemi på gång och den här gången får vi igen erbjudandet om ett vaccin ifrån Baxter International, Glaxo Smithkline och andra. Vaccinet ifrån Glaxo Smithkline innehåller en serie med suspekta substanser som till exempel Thiomersal (som innehåller kvicksilver), Polysorbate 80, Skvalen (som enligt bland annat Wikipedia och diverse bloggar är kopplat direkt till Gulf krigs-syndromet). Nyligen genomförda undersökningarvisar att Thiomersal kan ha skadande effekter på hjärnan.

Med tanke på den här bakgrunden och alla potentiella risker som finns tycker jag att vi alla bör tänka oss för innan vi injicerar oss med vaccin som inte testats tillfredsställande. Svininfluensan är inte på långa vägar så allvarlig som en rad andra sjukdomar.

Originalartikeln är skriven på engelska, läs den här.

Marcus Nordquist, Samhällskritiker

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)