Artiklar

Grunden till kunskap. Att fysik, kemi och teknik nått så långt idag att vi i praktiken behärskar den fysiska materien beror på den grundforskning som avslöjat de lagar och principer och den hundraprocentiga logik och planmässighet som styr materien inom vars och ens område. De fantastiska framgångar som man gjort inom medicinen bygger nästan helt på fysikens, kemins och teknikens grunder och inte på medicinens egen grundforskning. För inom medicinen saknas denna grundforskning.

Överblick och helhetssyn saknas

Medicinen idag sysslar inte med det som borde vara grunden; med livets grundläggande lagar och principer. Medicinen koncentrerar sig istället i huvudsak på forskning på detaljer i vår kropp, inte med lagar och principer. Det saknas överblick och helhetssyn. Hoppet ställer man idag istället till generna. Bara vi känner till alla gener och hur de fungerar så tror man att man kommer att kunna bota sjukdomar. Har man inte trott det tidigare och tror fortfarande om läkemedel, bakterier och virus, m.m.?

Hur kan man tro att dessa detaljer styr helheten, när vi i alla andra sammanhang ser motsatsen, att helheten alltid styr detaljerna?

Det är därför inte underligt att man under mer än 100 års forskning inte ens kunnat förstå grunderna bakom amalgamförgiftning eller kunnat komma med grundläggande fakta på så enkla frågor som storleken av kvicksilverexponeringen från amalgam. Exponeringen har helt olika värde beroende på vem som presenterar dem, Socialstyrelsen, WHO, Tf m.fl.

Systemfel?

Finns det inte idag alltför många tankefel inom medicinen för att man ska kunna få rimligt utbyte av de miljarder som satsas årligen på sjukvården? Hur många blir idag friska av de olika medicinska behandlingarna? Hur många skadas eller dör? Vet man det? Även de enklaste grundläggande fakta som behövs för att avgöra kvalitén på vården tycks saknas.

Om man blir “drabbad” av sjukdom, om det är en slump att man blir sjuk, hur kan man då kalla medicin för vetenskap? Är inte grunden för vetenskap 100 procent lagbundenhet? Måste det inte finnas en logisk orsak till allt? Gäller inte lagen orsak ? verkan här som inom naturvetenskapen?

Varför vänta tills man blir sjuk?

Varför väntar man tills människor blir sjuka med att behandla dem istället för att förebygga? Tänk om tandläkarna skulle använda samma behandlingsprinciper som läkarna, vänta tills man fick ont, eller tänderna föll ur innan man gjorde något?

Varför behandlar man symtom och inte orsakerna? Leder inte symtombehandling till kraftigt ökade sjukvårdskostnader? Har inte tandläkarna visat att det går att förebygga sjukdomar? Karies är ett exempel. Se i munnen på en 50-60-åring, svart av amalgam, och jämför med våra ungdomar, vita hela tänder. Är det inte svart på vitt att orsaksbehandling kan fungera?

Varför studerar man insjuknande och sjukdom och inte tillfrisknande och hälsa? Borde man inte studera hela kretsloppet?

Varför studerar man inte dem som lyckas tillfriskna oberoende av vad orsaken är? Även om de tillfrisknat på ett “ovetenskapligt sätt”?

Varför är inte målet för all medicinsk forskning: hälsa = tomma väntrum?

Hur kan man studera sjukdom utan att veta vad hälsa är? Varför försöker man bara lindra symtom istället för att avlägsna orsakerna?

Det finns så många systemfel i tänkandet att det omöjligt kan gå att lösa någon sjukdoms gåta. Ser man till de enorma summor och resurser som satsas skulle cancerns gåta var löst för länge sedan, Man borde förstå varför allergierna ökar. o.s.v.

*Detta är bara några av de frågor som borde ställas. Andra grundläggande frågor är: *

Om generna nu är grunden till kunskap, vad styr då generna?

Vad är liv?

Vad är en människa?

Vilka lagar och principer grundar sig liv på?

Borde inte svaren på dessa frågor vara grunden för all medicinsk forskning?

Elektricitet?

Allt vi känner till i universum, från minsta kvark och atom till största galax, allt levande styrs och kontrolleras av “strålformig materia”, elektricitet, magnetism, gravitation m.m. De är inte fysiska, de kan inte mätas eller vägas, inte ses, höras, smakas eller luktas. Vi kan bara upptäcka dem genom dess verkan på fysisk materia, fast, flytande eller gasformig. Elektricitet är också det enda som försvinner från vår kropp när vi dör, den strålformiga materian, den kontrollerande och styrande “elektriciteten”. Den är själva livskraften i allt levande, försvinner den bryts den fysiska kroppen ner.

Allt levande, människor, organ, celler, molekyler osv. kan självt skapa elektricitet för att styra och kontrollera sin “kropp”. Blir däremot våra celler förgiftade kan de inte styra sin “kropp” rätt utan reagerar felaktigt. De kan då reagera “överdrivet” på elektriska och magnetiska fält och strömmar och inte längre fungera normalt. Blir avvikelserna tillräckligt stora så kroppen inte längre kan kompensera dem får vi symtom som vi kallar elöverkänslighet. Troligen räcker det med kraftiga elektriska eller magnetiska krafter för att bli elöverkänslig, men de personer jag kommit i kontakt med har alla varit förgiftade.

Metaller?

Metaller i kroppen, både i mun och på andra delar i vår kropp, påverkar alltid våra celler. Om vi får symtom, blir sjuka eller inte, beror på vilken motståndskraft vi har och hur kraftig påverkan är. Sjukdom kallar vi det först när skadan blivit så stor att kroppen inte längre kan kompensera och reparera tillräckligt snabbt. Skador och rubbningar på cellnivå kommer mycket tidigare, oftast utan att vi upptäcker dem.

Det konstiga är, att det finns praktiskt taget ingen som helst grundforskning inom detta område. Ett undantag är t.ex. Björn Nordenströms forskning om “Slutna elektriska kretslopp”. Borde inte forskning som denna vara grunden för all medicin, alla undersökningar av levande organismer.

Behandlingsprinciper

Behandlingen av förgiftade och av “elöverkänsliga” är i princip lika, avlägsna alla orsakerna till varför du är sjuk och stärk din kropps motståndskraft. Gifter gör att både din kropp och dina celler reagerar överdrivet, därför är det viktigt att sanera amalgam och undvika allt skadligt.

Är man “elöverkänslig” har jag den erfarenheten att de flesta kan bli så bra att de åter kan fungera i samhället. Hur snabbt och hur bra man blir beror mycket på hur noga man själv är med att skydda och vårda sin egen kropp med alla dess miljarder levande organismer, celler m.m. Vår kropp är deras miljö. Gifter, starka elektriska och magnetiska fält blir miljöförstöring av organens och cellernas miljö, vår kropp.

Är du “elöverkänslig” är det min erfarenhet att detta är viktigt att tänka på för att bli frisk igen:

 1. Undvik att utsätta dig för el så mycket som det överhuvudtaget går.
 2. Undvik också alla andra skadliga ämnen som rökning, snusning, onödiga mediciner, lösningsmedel, konserveringsmedel, kaffe m.m.
 3. Stärk kroppens motståndskraft genom att äta sund naturlig mat utan tillsatser och konserveringsmedel. Vegetarisk kost underlättar tillfrisknandet. Förstoppning gör att kroppen inte kan avgifta sig och ska åtgärdas.
 1. Sanera amalgam och alla andra metaller (guld, titan m.m.), med bästa möjliga skydd. Du bör inte ha någon som helst metall i kroppen.

“Lyssna” på din kropp, märker du att du reagerar negativt på något, undvik det. Mår du bättre av extra vitaminer och mineraler, ta det, men var försiktig och prova dig fram. Många vitaminer och mineraler innehåller tillsatser som kan vara skadliga, t.ex. titanoxid.

För att få symtom av elektriska fält och strömmar behövs det inte ens påverkan utifrån kroppen, det räcker med de strömmar som en metallbrygga i munnen bildar för att få kramper och störningar i t.ex. muskler i hals och rygg. Man kan se det genom att då bryggan avlägsnas upphör de kroniska besvären omedelbart.

Min erfarenhet är att det tar längre tid att bli frisk från “elöverkänslighet” än för dem som “bara” är amalgamförgiftade. För de flesta går det att bli så bra att de kan fungera i samhället igen. Men kom ihåg, har du varit “elöverkänslig” är vägen smal, det räcker med ett litet övertramp för att åter bli sjuk. Kroppen tycks vara känsligare för minsta lilla felaktiga behandling om man varit elöverkänslig. Två dagars snusning, några koppar kaffe kan vara tillräckligt för att åter få symtom, åter bli sjuk.

Var rädd om dig!

Christer Malmström

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)