SOSFS 2008:1), men det fungerar i praktiken inte som det borde, anser Socialstyrelsen.

">

Artiklar

Skyldigheten att anmäla biverkningar av dentala material måste göras tydligare, föreslår Socialstyrelsen i en rapport.

Rapporten heter “Hur kan biverkningar av dentala material följas upp?” Den lämnades till regeringen vid årsskiftet.

Tandvården är skyldig att rapportera allvarliga biverkningar av dentala material enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1), men det fungerar i praktiken inte som det borde, anser Socialstyrelsen.

Biverkningar måste rapporteras Skyldigheten att anmäla biverkningar av dentala material måste göras tydligare, föreslår Socialstyrelsen i en rapport.
Socialstyrelsen föreslår hur biverkningar av dentala material ska följas upp

Rapporten heter “Hur kan biverkningar av dentala material följas upp?” Den lämnades till regeringen vid årsskiftet.

Tandvården är skyldig att rapportera allvarliga biverkningar av dentala material enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1), men det fungerar i praktiken inte som det borde, anser Socialstyrelsen.

Det anmäls nästan inga biverkningar, trots att flera hundra personer byter tandfyllningar varje år på grund av reaktioner mot dentala material, berättar Socialstyrelsens utredare Urban Göransson i ett pressmeddelande.

Patienter bör få anmäla
Negativa händelser och tillbud som leder till att patienter får förlängd vårdtid eller förnyade vårdkontakter ska anmälas till både Läkemedelsverket och tillverkare.

Allmänheten bör också få anmäla biverkningar av dentala material och andra negativa händelser och tillbud, exempelvis till Läkemedelsverket, föreslår Socialstyrelsen.

Patientsäkerheten blir bättre om vården anmäler tillbud och negativa händelser, anser Urban Göransson. Dessutom får både tillverkarna och Läkemedelsverket bättre förutsättningar att bedriva kvalitetsarbete på det medicintekniska området.

Uppgifter till tandhälsoregistret
Läkemedelsverket bör i sin tur skicka vissa uppgifter om patienter och händelser till Socialstyrelsens tandhälsoregister, för att göra det möjligt att senare använda data för statistik, uppföljning och forskning.

?Biverkningar måste rapporteras?

2010-01-08Rapporten föreslår också att landstingen blir skyldiga att lämna uppgifter till Socialstyrelsen om personer som ansöker om att få byta tandfyllning som ett led i en sjukdomsbehandling.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-12-29
Janet Suslick

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)