Artiklar

Stockholms läns landsting har under 1998 utgivit en miljöhälsorapport. I rapporten redogörs för förekomsten av allergier, astma samt även miljöhälsoeffekter från luft- och vattenföroreningar, buller med mera.

I rapporten ingår även ett avsnitt om särskild miljökänslighet, dvs hälsoeffekter på grund av amalgam och elektromagnetiska fält.

Rapporten grundar sig bl a på en enkät som skickats ut till 15.000 personer i åldrarna 19-80 år. Enkäten besvarades av 11.000 personer.

Resultatet bedöms därför vara representativt för de 1.300.000 personer i åldersgruppen 19-80 år som bor i Stockholms län.

Överkänslighet mot tandmaterial

Av de som svarade på enkäten uppgav 1,7 procent (motsvarande 22.000 personer i Stockholms län) sig vara överkänsliga mot amalgam och 0,7 procent var överkänsliga mot något annat tandlagningsmaterial.

Det var ingen skillnad mellan andelen män och kvinnor som var överkänsliga mot amalgam. Åldersfördelningen var även lika med högst andel i åldersgruppen 60-69 år.

Elöverkänslighet

När det gäller elöverkänslighet uppgav 1,5 procent (motsvarande 19.000 personer i Stockholms län) att de var överkänsliga mot elektriska eller magnetiska fält. Fler kvinnor än män uppgav att de var elöverkänsliga och den högsta andelen rapporterades i åldersgruppen 60-69 år.

Överkänslighet mot amalgam och elektromagnetiska fält

En del personer uppgav att de var överkänsliga både mot amalgam och mot elektromagnetiska fält. Detta var fallet för 0,5 procent av dem som besvarade enkäten (motsvarande 6.500 personer i Stockholms län).

Gert Brodén

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)