ALS. I Stillahavsområdet är de knutna till gruvdrift och höga metallhalter i marken. I andra fall till känd tungmetallexponering och i Sverige har man funnit onormalt många sådana fall inom tandvårdspersonalen.

">

Artiklar

I litteraturen finns beskrivet flera mer eller mindre märkliga ansamlingar av patienter som drabbats av ALS. I Stillahavsområdet är de knutna till gruvdrift och höga metallhalter i marken. I andra fall till känd tungmetallexponering och i Sverige har man funnit onormalt många sådana fall inom tandvårdspersonalen.

Margaretha Molius och Ann-Marie Nilssons enkät till tandvårdspersonalen visade tre fall av ALS bland 130 personer, d.v.s. 100 000 gånger fler än normalt. Någon enstaka gång kan sådana märkligheter inträffa av en slump, men det finns en hel rad av liknande händelser, s.k. clusters, rapporterade i litteraturen när det gäller ALS. Alla har haft misstänkt samband med tungmetallexponering.

Gruvdrift och ALS

I Stillahavsområdet finns ett antal områden med osedvanligt hög frekvens av ett neurologiskt syndromkomplex som kan ge sig tillkänna som ALS, demens eller Parkinsonism.

Sjukdomarna upptäcktes efter kriget på ön Guam och därefter fann man likartade ansamlingar på flera platser. På Guam fanns höga halter aluminium och mangan i jordskorpan. Därtill kom att befolkningen under kriget tvingades arbeta i mangangruvor och bodde intill dem. De andra högriskområdena hade också haft gruvdrift.

Man letade länge efter orsakerna till de ovanliga sjukdomarna. Antalet fall har under senare år minskat. En trolig anledning är mer varierade kostvanorna och därigenom högre intag av spårämnen hos befolkningen. Vissa giftiga växter som användes, speciellt under de knappa förhållandena under kriget, undviks också. Numera inträffar få nya fall.

Ett annat högriskområde för ALS är halvön Kii på Hokkaido i Japan. Undersökta ALS-patienter visade lägre halter av kvicksilver och selen i blodkropparna än andra. Detta tillskrevs sämre näringstillstånd. I den Japanska befolkningen kommer det mesta av blodets kvicksilverinnehåll från fisk. Mest intressant är att på Hokkaido finns Japans två största kvicksilvergruvor samt annan gruvdrift. Den enda kända gemensamma faktorn i Stillahavs-området verkar vara just metaller.

Kvicksilver och bly

Ett mycket misstänkt cluster inträffade i en skola i Ohio. Tre lärare, som efter varandra arbetat i samma klassrum i 2-5 år under en 18-årsperiod, utvecklade ALS. Sönderslagna termometrar eller utspillt kvicksilver från kemiska experiment som samlats under golvet eller i vattenlås är tänkbara och mycket sannolika orsaker. 273 lärare i andra klassrum drabbades inte (Hyser et al, 1987).

Andra intressanta samlingar av fall har inträffat. Bob Walters, en baseballspelare i USA, drabbades av kraftlöshet i högerarmen, som var reparerad med en metallplatta. Efterhand blev besvären mer omfattande och de diagnosticerades som ALS 1985. Metallplattan misstänktes ha utlöst problemen.

Han konstaterade själv att ytterligare 2 spelare från samma 55-manna team som han spelat med, drabbats. Det framkom att ett gödselmedel, Milorganite, använts på planen. Medlet var framställt av rötslam och innehöll mycket kadmium. Kvicksilver undersöktes inte men finns givetvis i rötslam. Medlet användes på gräsmattor runtom i USA. I fabriken hade 2 av 155 avlidna dödsorsaken ALS. 25 ytterligare ALS-patienter i Wisconsin uppgav att de hade haft kontakt med preparatet (Time 23 febr. 1987 sid. 59).

I Florida fann man i ett fall samband mellan elektromagnetiska fält och ALS. 8 personer insjuknade i ALS i samma lilla samhälle. Två år tidigare hade orten drabbats av en liknande cluster av Hodgkin’s sjukdom (cancer). Misstanken har fallit på en närliggande radaranläggning för flygtrafikledning (rapporterat i Microwave News). Metallexponering undersöktes ej. Elektromagnetiska fält stör cellernas calciumbalans på liknande sätt som kvicksilver.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)