Nyheter

Evidens för tandställning saknas

En tysk undersökning visar att evidens saknas för att tandhälsan förbättras med hjälp av tandställningar och korrigering av bettet. Detsamma har svenska SBU konstaterat. Inte konstigt då evidensen i tandvården endast är omkring 10 procent, dvs ingen uppföljande forskning sker. Tandställning är emellertid något som mestadels görs av estetiska skäl och då kanske övriga hälsovinster är av mindre betydelse.

Läs mer »

Nyttigt med bastubad

Alltmer forskning visar att bastubad är nyttigt. Bertil Olsson vid Lunds universitet är en pensionerad professor som gått igenom den litteratur som finns för undersöka hälsoeffekterna av bastubadandet. Han fann tydlig positiv påverkan på cirkulationssystemet, att blodtrycket sänktes, hjärtproblem minskade liksom demens och lungsjukdomar. Tandvårdsskadeförbundet har erfarenhet av att bastubad avgiftar kroppen, vilket och dock inte tas upp i Läkartidningens artikel.

Läs mer »

Meningsfullt att gå till tandhygienist?

Det tycks inte vara så. Evidensen är låg inom tandvården och nu har det ansedda Cochrane-institutet gjort en litteraturstudie för att utröna om borttagning av bakterier och tandsten verkligen har förebyggande effekt. Forskarna hittade ingen evidens för detta hos personer med normal tandstatus. De kritiserade också att ingen studie tittat på biverkningar av behandlingen. 

Läs mer »

Sjuk av spänningar mellan metaller

Britta har varit frisk i hela sitt liv. Men när hon satte in titanimplantat och metallbroar ovanpå dem blev hon väldigt sjuk. Hela livet förändrades med kraftiga spänningar i käkarna, värk och stelhet i ansiktet, svårighet att tugga, prata och le. Besvären blev bara värre och värken gjorde det svårt att sova. I fyra år försökte hon få bort sina broar, men ingen tandläkare ville göra det istället remitterades hon till flera läkare som alla sa att varken provsvar eller röntgenbilder på tänderna visade några problem. 

Läs mer »

Påverkan i fosterstadiet

Svenska studier visar att manliga barnbarn har ökad risk för dödlighet om deras fäder hade överflöd av mat med högt innehåll av kalorier. Mest kritiskt är det för pojkar under förpuberteten då könscellerna är öppna för så kallad epigenetisk förändring. Vissa gener kan då aktiveras eller inaktiveras till följd av miljöförhållanden. Födotillgången är uppenbart väsentligt. Kvicksilver är en annan faktor som kan utöva epigenetisk påverkan. 

Läs mer »

Avgiftning med zeoliter

Zeoliter är ett naturligt lermineral som använts för avgiftning av metaller. En del kliniker har fått bra resultat, men det har ändå funnits en viss skeptisism eftersom vissa zeoliter innehåller aluminium som kan frigöras och påverka kroppen negativt. Nu har forskare från Kroatien sammanställt vetenskaplig litteratur om zeoliten Clinoptilolite, som används på djur och människor. 

Läs mer »

Sida 2 av 427 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu