Nyheter

Behandling av bakterier runt implantat

Runt implantat bildas bakterier som måste hållas efter. I värsta fall utvecklas periimplantit som innebär att implantatet är bemängt av bakterier och i svårare fall kan hela käkbenet förstöras. Behandlingen är antingen kirurgisk eller sker med hjälp av antibiotika. Det senare föranleder många frågetecken då vi vet att resistens mot bakterier håller på att utvecklas.

Läs mer »

Tandimplantat och vad man sätter ovanpå

När tandläkaren gör implantat i käkbenet används för det mesta titanlegeringar och ibland keramiska material i zirkonia. Förutom implantatet sätter tandläkaren fast kronor och broar, som också kan innehålla metaller. Den som är känslig för metaller måste därför kontrollera hela kedjan. 

Läs mer »

Litium påverkar sköldkörteln reversibelt

Litium som ges som läkemedel vid vissa psykiska sjukdomar påverkar sköldkörteln och kan leda till hypothyrios eller för låg bildning av sköldkörtelns hormoner. Det har varit känt länge. Nytt nu är att tar man bort litium så normaliseras sköldkörtelns funktion relativt snabbt.

Läs mer »

Ekonomiskt stöd för fyllningsbyte utreds

Regeringen har gett utredningen om jämlik tandhälsa ett tilläggsdirektiv att utreda de regionala tandvårdsstöden, bland annat fyllningsbyten. Uppdraget omfattar tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget. Det är ett bra beslut av socialminister Lena Hallengren. Viss oro finns dock från Tandvårdsskadeförbundets sida att det ekonomiska stödet för fyllningsbyte försvinner.

Läs mer »

C-vitamin botade dödlig sepsis

Sepsis kallas också för blodförgiftning och uppstår om man får in bakterier i blodet. Orsaken är inte alltid känd, men misstankar finns att rotfyllda tänder kan vara en bidragande orsak, liksom infektioner i tandköttet. Förloppet går snabbt; rätt diagnos och effektiv behandling är livsviktigt, många dör i septisk chock. 

Läs mer »

Förändringar i munhålan kan vara cancer

Cancer i munhålan får endast en mindre del av befolkningen, men får man det är det viktigt med tidg upptäckt. Tandläkaren är bäst lämpad att se sådana förändringar och kan remittera vidare till specialister. Den som röker och dricker är i riskzonen för munhålecancer, men även andra kan drabbas.

Läs mer »

Sida 2 av 476 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu