Nyheter

Berlinkonferensen om avgiftning dag ett


Tandvårdsskadeförbundets vetenskapliga konferens om avgiftning av metaller har börjat.  Inledningsvis berättade förbundets ordförande att det länge funnits behov av en konferens som samlar forskare inom området.

Läs mer »

Tandvården måste få ett konsumentskydd

Konsumentskydd saknas helt i tandvården trots att merparten av tandläkarräkningen betalas av den enskilda. Inga tydliga krav på information till patienterna finns. Exempel finns på tandläkare som borrat fel och skadat tanden bredvid, amalgamsanerat men lämnat amalgam kvar under de vita fyllningarna, satt in material som patienten berättat den är allergisk mot osv. En del personer har haft smärtsamma upplevelser i tandläkarstolen, men de har också betalat för både felen och att senare göra om. Så är det inte någon annan stans. Konsumentskydd finns inte. 

Läs mer »

Hygieniska gränsvärdet för kvicksilver

Det hygieniska gränsvärdet för kvicksilver i arbetsmiljön är 0,02 mg per kubikmeter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:01).  Detta är en sänkning och det är tveksamt om t ex tandhygienister som putsar äldres amalgamfyllnngar klarar detta gränsvärde. 

Läs mer »

Utlandsvård omöjlig om vården inte ges i Sverige

Vanlig tandvård är sällan problem att få i andra länder i Europa på försäkringskassans bekostnad. Det handlar om den fria rörligheten inom EU. Nu har dock Högsta förvaltningsdostolen fattat ett vägledande beslut som innebär att patienters rätt till ersättning för kostnader för vård i annat EU-land. Men det gäller enbart om patienten skulle haft rätt att få vården betald av det offentliga i Sverige. Det är alltså svårt och kanske omöjligt att få avgiftning i annat europeiskt land bekostad av försäkringskassan. 

Läs mer »

Avgiftningskonferens i Berlin

På måndag startar en internationell konferens om avgiftning av metaller som Tandvårdsskadeförbundet initierat och arrangerar. Enormt duktiga forskare medverkar och flera av dem har tagit ställning mot amalgam och mot gifteri vacciner. Avgiftning är västentligt för dem som har besvär av amalgam, titan etc. Forskningen är dock eftersatt på detta område och förhoppningen är att konferensen ska leda oss närmare evidensbaserad avgiftning.

Läs mer »

Parodontit och koppling till Alzheimers sjukdom

Forskning visar att en bevärlig bakterie som finns i munhålan hos personer med parodontit kan påverka risken för Alhzheimers sjukdom. Bakterien har påvisats i ryggmärgsvätskan hos Alzheimers patienter och även i härnan på avlidna sådana. Det finns också annat som tyder på att den har betydelse för utveckling av Alzheimers sjukdom. 

Läs mer »

Sida 2 av 448 sidor  < 1 2 3 4 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu